1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ants foto

stránka:
ročník: prvý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Pavol Kubinec

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Barca Boris Samuel bbarca (zavináč) 1sg.sk
2. Bečvarov Adam abacvarov (zavinac) 1sg.sk
3. Braniša Leonard lbranisa (zavináč) 1sg.sk
4. Burzová Ema eburzova (zavináč) 1sg.sk
5. Dangl Oliver odangl (zavináč) 1sg.sk
6. Herbecová Laura lherbecova (zavinac) 1sg.sk
7. Hitzinger Branislav bhitzinger (zavinac) 1sg.sk
8. Hílková Katarína kneumannova (zavináč) 1sg.sk
9. Holič Tomáš tholic (zavináč) 1sg.sk
10. Horský Samuel shorsky (zavináč) 1sg.sk
11. Kočan Gregor gkocan (zavinac) 1sg.sk
12. Konečný Matej mkonecny (zavinac) 1sg.sk
13. Kostúr Samuel skostur (zavinac) 1sg.sk
14. Lešová Laura Isabel lleskova (zavinac) 1sg.sk
15. Lipka Lukáš llipka (zavinac) 1sg.sk
16. Moncmanová Júlia jmoncmanova (zavinac) 1sg.sk
17. Navarčik Tomáš tnavarcik (zavináč) 1sg.sk
18. Novák Samuel snovak (zavinac) 1sg.sk
19. Ondriš Michal amondris (zavináč) 1sg.sk
20. Ormandy David dormandy (zavinac) 1sg.sk
21. Sekulová Emma Esekulova (zavinac) 1sg.sk
22. Sloboda Maximilián msloboda (zavináč) 1sg.sk
23. Točková Barbora btockova (zavináč) 1sg.sk
24. Trnka Ondrej otrnka (zavináč) 1sg.sk
25. Valentová Rebecca rvalentova (zavináč) 1sg.sk
26. Viszt Laura lviszt (zavináč) 1sg.sk
27. Mohňanský Leonard lmohnansky (zavinac) 1sg.sk v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Dagmar Môťovská, Lucas Sprouse, Terézia Hochelová,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

26.04.2019
Zápis prvákov
26.04.2019
Goetheho pamätník ISCED2
27.04 - 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
29.04.2019
15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
00.05.2019
__________MÁJ______________
do 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
od 06.05.2019
záverečné skúšky – HLKNAB
09.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 09.05.2019
záverečné testy EI
10.05 - 12.05.2019
projekt PEEP školenie učiteľov, Atény
do 10.05.2019
2. priebežné testy – HLKNAB
13.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
13.05.2019
klasifikačná konferencia EI
14.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S
16.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
17.05.2019
rozlúčka s EI
do 20.05.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNAB
20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 21.05.2019
záverečné testy HL