1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ants

stránka:
ročník: štvrtý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Joshua Ruggiero

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Barca Boris Samuel bbarca (zavináč) 1sg.sk
2. Bečvarov Adam abacvarov (zavinac) 1sg.sk
3. Braniša Leonard lbranisa (zavináč) 1sg.sk
4. Burzová Ema eburzova (zavináč) 1sg.sk
5. Dangl Oliver odangl (zavináč) 1sg.sk
6. Herbecová Laura lherbecova (zavinac) 1sg.sk
7. Hitzinger Branislav bhitzinger (zavinac) 1sg.sk
8. Hílková Katarína kneumannova (zavináč) 1sg.sk
9. Holič Tomáš tholic (zavináč) 1sg.sk
10. Horský Samuel shorsky (zavináč) 1sg.sk
11. Kočan Gregor gkocan (zavinac) 1sg.sk
12. Konečný Matej mkonecny (zavinac) 1sg.sk
13. Kostúr Samuel skostur (zavinac) 1sg.sk
14. Lešová Laura Isabel lleskova (zavinac) 1sg.sk
15. Lipka Lukáš llipka (zavinac) 1sg.sk
16. Mohňanský Leonard lmohnansky (zavinac) 1sg.sk
17. Moncmanová Júlia jmoncmanova (zavinac) 1sg.sk
18. Navarčik Tomáš tnavarcik (zavináč) 1sg.sk
19. Novák Samuel snovak (zavinac) 1sg.sk
20. Ondriš Michal amondris (zavináč) 1sg.sk
21. Ormandy David dormandy (zavinac) 1sg.sk
22. Sekulová Emma Esekulova (zavinac) 1sg.sk
23. Sloboda Maximilián msloboda (zavináč) 1sg.sk
24. Točková Barbora btockova (zavináč) 1sg.sk
25. Trnka Ondrej otrnka (zavináč) 1sg.sk
26. Valentová Rebecca rvalentova (zavináč) 1sg.sk
27. Viszt Laura lviszt (zavináč) 1sg.sk

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)