1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ideas

stránka:
ročník: druhý
rok nástupu: 2020
štúdium: SZŠ
triedny: Anna Maňáková
zastupujúci triedny: Sandra Mandáková

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Augustín Saya
2. Bakoš Michal
3. Bednáriková Alica
4. Brúder Levi
5. Filipoiu Samuel
6. Horáková Daniela
7. Horváth Maximilián
8. Hrehovčík Leonard
9. Hrehovčíková Eliška
10. Kačaljak Krištof
11. Kaliská Katarína
12. Kišš Oliver
13. Lempeľ Michal
14. Minárčiný Karolína
15. Mušáková Patrícia
16. Nagy Bruno
17. Patiová Katarína
18. Škultétyová Agáta
19. Šulík Ján
20. Vajdová Anita
21. Vanko Tomáš
22. Vavrák Florián
23. Villacis Viktória v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)