1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Upgrades

stránka:
ročník: štvrtý
rok nástupu: 2016
štúdium: osemročné gymnázium
triedny: Lucia Ortutayová
zastupujúci triedny: Eva Drozdová

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Bahnová Karolína kbahnova (zavináč) 1sg.sk
2. Balážová Nina nbalazova (zavináč) 1sg.sk
3. Beňo Gabriel gbeno (zavináč) 1sg.sk
4. Bikár Boris bbikar (zavináč) 1sg.sk
5. Brázda David dbrazda (zavináč) 1sg.sk
6. Brodňan Michal mbrodnan (zavináč) 1sg.sk
7. Celušák Adam Martin acelusak (zavináč) 1sg.sk
8. Csontos Viktor vcsontos (zavináč) 1sg.sk
9. Fillo Jakub jfillo (zavináč) 1sg.sk
10. Getliková Júlia jgetlikova (zavináč) 1sg.sk
11. Halászová Petra phalaszova (zavináč) 1sg.sk
12. Herdová Alexandra aherdova (zavináč) 1sg.sk
13. Chorváth Matej Richard mchorvath (zavináč) 1sg.sk
14. Kopas Krištof kkopas (zavináč) 1sg.sk
15. Krajňák Matej mkrajnak (zavináč) 1sg.sk
16. Krommelová Laura lkrommelova (zavináč) 1sg.sk
17. Lanczová Lucia llanczova (zavináč) 1sg.sk
18. Lipková Lucia llipkova (zavináč) 1sg.sk
19. Masaryk Andy amasaryk (zavináč) 1sg.sk
20. Mihálová Michaela mmihalova (zavináč) 1sg.sk
21. Omelka Alex aomelka (zavináč) 1sg.sk
22. Přibáň Richard Daniel rpriban (zavináč) 1sg.sk
23. Sojáková Nina nsojakova (zavináč) 1sg.sk
24. Streharski Viktor vstreharski (zavináč) 1sg.sk
25. Szárazová Alica aszarazova (zavináč) 1sg.sk
26. Trapezanlidis Theofil ttrapezanlidis (zavináč) 1sg.sk
27. Vadovičová Michaela mvadovicova (zavináč) 1sg.sk
28. Weissová Stella Margaréta sweissova (zavináč) 1sg.sk

Dnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Eva Babejová, Ewa Marková, Terézia Hochelová, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé