l2.gif

Základné informácie

Kalendár na školský rok

31.08 - 07.09.2019 Alicante - jazykový pobyt H, L
02.09.2019 10.00 slávnostné otvorenie ISCED1 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
02.09.2019 16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 8.J, 9.G, O, F, M, Z, V, U, 1.C, 1.D, S
09.09 - 13.09.2019 Tále LTS A,B
09.09 - 13.09.2019 ŠVP 5.P, F
00.10.2019 __________OKTÓBER__________
00.11.2019 __________NOVEMBER_________
00.12.2019 __________DECEMBER_________
00.01.2020 __________JANUÁR___________
00.02.2020 __________FEBRUÁR__________
00.03.2020 __________MAREC____________
00.04.2020 __________APRÍL____________
00.05.2020 __________MÁJ______________
00.06.2020 __________JÚN______________
 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk