l2.gif

Základné informácie

Kalendár na školský rok

02.09 - 09.09.2017 Španielsko RF
04.09.2017 16.00 slávnostné otvorenie, STRETNUTIE S RODIČMI 5.M, 6.J, 7.G, 8.C, 8.D, 9.A, V, U, S, B, N, 1.K
04.09 - 08.09.2017 Rím RF
04.09.2017 10.00 slávnostné otvorenie 1.W, 2.T, 3.P, 4.O,
05.09.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 1.W o 16:30
06.09 - 10.09.2017 ŠVP 5.M,V
06.09 - 08.09.2017 projektové hodiny v rozvrhu EIHLKN
07.09.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 2.T, 3.P, 4.O o 16:00
09.09 - 17.09.2017 Anglicko G
10.09 - 14.09.2017 Zelená voda HL
18.09.2017 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED3
18.09.2017 15.00 MZ 1.stupeň
do 19.09.2017 voľby hovorcov tried, poslať Dade emailom
od 21.09.2017 plávanie JU, korčuľovanie MVJU
25.09.2017 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 29.09.2017 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – EIHLKN
29.09.2017 Nezábudky 1.K, N
do 29.09.2017 triedni a konzultanti projektov EIHLKN odovzdajú zoznam projektov Dade
29.09.2017 10. ročník futsálového turnaja
00.10.2017 __________OKTÓBER__________
02.10.2017 EI odovzdanie 2 článkov za skupinu (1. verzia) konzultantom a učiteľom SJ
02.10.2017 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 10.10.2017 pripraviť pozvánky na stretnutie s rodičmi
do 13.10.2017 1. priebežné testy – RFEIHLKN
16.10.2017 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
17.10.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 4.R,F,3.E,I,2.H,L,1.K,N,5.M,6.J,9.A,S + projekt AJ: S, SJ: 5.M
do 19.10.2017 HLKN odovzdať projekty + resumé
do 19.10.2017 EI odovzdanie 2 článkov za skupinu (definitívna verzia) učiteľom SJ
do 20.10.2017 Olympiáda Sj školské kolo – CDS,AB
21.10.2017 stužková Ravens
23.10 - 24.10.2017 príprava prezentácií EIHLKN
25.10 - 27.10.2017 prezentácie projektov EIHLKN
26.10.2017 Halloween JMV
30.10 - 31.10.2017 jesenné prázdniny
00.11.2017 __________NOVEMBER_________
01.11.2017 jesenné prázdniny
04.11 - 11.11.2017 PEEP projekt Hudba Praha
07.11.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 7.G,8.C,8.D,V,U,B + projekt SJ: V, AJ: 7.G
09.11.2017 1. štvrťročný test M – 9.A,B,8.C,8.D,S
09.11.2017 DOD 1.ročník SZŠ
10.11.2017 stužková F
13.11.2017 1. štvrťročný test SJ – 9.A,B,8.C,8.D,S
13.11.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 1.W, 2.T, 3.P, 4.O o 16:30
do 13.11.2017 odovzdať písomné hodnotenie projektov HLKN (+% do eŽK)
13.11.2017 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
do 13.11.2017 EI odovzdanie časopisu
16.11.2017 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 20.11.2017 odovzdať písomné hodnotenie projektov EI (+% do eŽK)
do 21.11.2017 školské kolo Aj olympiády
22.11.2017 školské kolo Nj olympiády
do 23.11.2017 Olympiáda Sj školské kolo – KN,HL,EI,RF
do 28.11.2017 pripraviť pozvánky na stretnutie s rodičmi
28.11.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 5.M,6.J,9.A,S + projekt SJ: 9.A, AJ: 6.J
29.11.2017 školské kolo Shakespearov pamätník
00.12.2017 __________DECEMBER_________
do 01.12.2017 2. priebežné testy – RFEIHLKN
04.12.2017 DOD 1.ročník SZŠ
od 04.12.2017 záverečné skúšky – RFEIHLKN
05.12.2017 STRETNUTIE S RODIČMI 4.R,F,3.E,I,2.H,L,1.K,N,7.G,8.C,8.D,V,U,B + projekt SJ: B, AJ: U
07.12.2017 Shakespearov pamätník (v Zichyho palaci)
do 11.12.2017 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) RFEIHLKN
od 12.12.2017 záverečné testy – RFEI
15.12.2017 Vianočná akadémia
od 18.12.2017 záverečné testy – HL
od 19.12.2017 záverečné testy – KN
22.12.2017 Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – malé G, 2st. SZŠ
23.12 - 31.12.2017 vianočné prázdniny
00.01.2018 __________JANUÁR___________
01.01 - 07.01.2018 vianočné prázdniny (v pondelok 8.1. začína vyučovanie)
08.01.2018 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
09.01 - 19.01.2018 záverečné testy RFEIHLKN
10.01.2018 DOD 1.ročník SZŠ
do 12.01.2018 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.A,B,8.C,8.D,S
15.01.2018 2. štvrťročný test SJ – 9.A,B,8.C,8.D,S
18.01.2018 2. štvrťročný test M – 9.A,B,8.C,8.D,S
23.01.2018 klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2018 klasifikačná konferencia ISCED2
25.01.2018 klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2018 vysvedčenie
00.02.2018 __________FEBRUÁR__________
02.02.2018 polročné prázdniny
04.02 - 09.02.2018 lyžiarsky kurz 9.A, B penzión Tále, Chopok Juh
07.02.2018 Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
13.02.2018 školské recitačné preteky – ISCED1
14.02.2018 školské recitačné preteky ISCED2,3
15.02.2018 DOD – 1.ročník SZŠ
18.02 - 23.02.2018 lyžiarsky kurz 8.C, 8.D, S, Tatranská Lomnica, Skalnaté Pleso
25.02 - 02.03.2018 lyžiarsky kurz 1.K,N penzión Tále, Chopok Juh
26.02.2018 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
27.02.2018 Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
00.03.2018 __________MAREC____________
05.03 - 09.03.2018 jarné prázdniny
12.03.2018 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
13.03.2018 FR maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
14.03.2018 FR maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
15.03.2018 FR maturitné písomky EČ M
16.03 - 19.03.2018 Medzinárodné stretnutie koordinátorov PEEP projektu
19.03.2018 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
19.03.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 1.W, 2.T, 3.P, 4.O
do 20.03.2018 pripraviť pozvánky na stretnutie s rodičmi
21.03.2018 Test 9 – 9.A (B len SJ)
do 23.03.2018 1. priebežné testy – RFEIHLKN
26.03.2018 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
27.03.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 4.R,F,3.E,I,2.H,L,1.K,N,8.C,V + projekt SJ: 8.C, AJ: V
29.03 - 31.03.2018 veľkonočné prázdniny
do 31.03.2018 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
00.04.2018 __________APRÍL____________
01.04 - 03.04.2018 veľkonočné prázdniny
05.04.2018 Test 9 – náhradný termín
09.04.2018 Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
od 09.04.2018 záverečné testy FR
10.04 - 13.04.2018 maturitné písomky – náhradný termín
11.04.2018 Mladý novinár ISCED 3
13.04.2018 Zápis prvákov
16.04.2018 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
17.04.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 5.M,6.J,7.G,8.D,9.A,U,S,B + projekt SJ: 8.D, 6.J, AJ: 5.M
19.04.2018 1. štvrťročný test SJ – 9.A,B,8.C,8.D,S
23.04.2018 1. štvrťročný test M – 9.A,B,8.C,8.D,S
23.04.2018 15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
24.04 - 30.04.2018 Expedícia Slovensko AB
26.04.2018 Goetheho pamätník ISCED2
do 27.04.2018 návrh prijímačiek
30.04.2018 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
00.05.2018 __________MÁJ______________
do 03.05.2018 záverečné testy FR
07.05.2018 klasifikačná konferencia FR
od 07.05.2018 záverečné skúšky – EIHLKN
do 09.05.2018 pripraviť pozvánky na stretnutie s rodičmi
10.05.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 1.W, 2.T, 3.P, 4.O
do 10.05.2018 2. priebežné testy – EIHLKN
11.05.2018 rozlúčka s FR
14.05 - 18.05.2018 akademický týždeň (ak nám povolia 1.termín maturít)
14.05.2018 PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné (9.A SJ a M)
15.05.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 3.E,I,2.H,L,1.K,N,5.M,6.J,7.G,8.C,8.D,9.A,V,U,S,B
17.05.2018 PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné (aj B, ale len M)
od 21.05.2018 maturity 1. termín
do 22.05.2018 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) EIHLKN
od 23.05.2018 záverečné testy – EI
od 29.05.2018 záverečné testy – HLKN
00.06.2018 __________JÚN______________
01.06 - 15.06.2018 záverečné testy – EIHLKN
01.06.2018 Deň detí - ISCED2
do 08.06.2018 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.A,B,8.C,8.D,S
11.06.2018 2. štvrťročný test SJ – 9.A,B,8.C,8.D,S
14.06.2018 2. štvrťročný test M – 9.A,B,8.C,8.D,S
20.06.2018 klasifikačná konferencia ISCED2
21.06.2018 klasifikačná konferencia ISCED3
22.06.2018 klasifikačná konferencia ISCED1
22.06 - 03.07.2018 Nórsko EIHL
25.06 - 27.06.2018 výlety
29.06.2018 vysvedčenie
do 30.06.2018 Írsko U (termín sa ešte upresní)
 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk