l2.gif

Základné informácie

Ants foto

ročník: prvý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Pavol Kubinec

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Barca Boris Samuel bbarca (zavináč) 1sg.sk
2. Bečvarov Adam abacvarov (zavinac) 1sg.sk
3. Braniša Leonard lbranisa (zavináč) 1sg.sk
4. Burzová Ema eburzova (zavináč) 1sg.sk
5. Dangl Oliver odangl (zavináč) 1sg.sk
6. Herbecová Laura lherbecova (zavinac) 1sg.sk
7. Hitzinger Branislav bhitzinger (zavinac) 1sg.sk
8. Hílková Katarína kneumannova (zavináč) 1sg.sk
9. Holič Tomáš tholic (zavináč) 1sg.sk
10. Horský Samuel shorsky (zavináč) 1sg.sk
11. Kočan Gregor gkocan (zavinac) 1sg.sk
12. Konečný Matej mkonecny (zavinac) 1sg.sk
13. Kostúr Samuel skostur (zavinac) 1sg.sk
14. Lešová Laura Isabel lleskova (zavinac) 1sg.sk
15. Lipka Lukáš llipka (zavinac) 1sg.sk
16. Moncmanová Júlia jmoncmanova (zavinac) 1sg.sk
17. Navarčik Tomáš tnavarcik (zavináč) 1sg.sk
18. Novák Samuel snovak (zavinac) 1sg.sk
19. Ondriš Michal amondris (zavináč) 1sg.sk
20. Ormandy David dormandy (zavinac) 1sg.sk
21. Sekulová Emma Esekulova (zavinac) 1sg.sk
22. Sloboda Maximilián msloboda (zavináč) 1sg.sk
23. Točková Barbora btockova (zavináč) 1sg.sk
24. Trnka Ondrej otrnka (zavináč) 1sg.sk
25. Valentová Rebecca rvalentova (zavináč) 1sg.sk
26. Viszt Laura lviszt (zavináč) 1sg.sk
27. Mohňanský Leonard lmohnansky (zavinac) 1sg.sk v zahraničí

 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk