l2.gif

Základné informácie

foto

ročník:
rok nástupu:
štúdium: osemročné gymnázium
triedny:
zastupujúci triedny:

priezvisko meno e-mail www poznámka

 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk