l2.gif

Základné informácie

Vedenie školy

riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v O
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:283
5. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Martina Bodišová
VS:336
7. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
8. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v K
VS:014
9. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
10. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v C
VS:007
11. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
12. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v E
VS:010
14. Mgr. Magdaléna Gemerová mkrchlikova(zavinač)1sg.sk etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
VS:240
15. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v I
VS:011
16. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v G
VS:306
17. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
18. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda podtriedna v J
VS:208
19. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
20. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
21. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
22. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
23. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v V
VS:016
24. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v S
VS:042
25. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk triedna v Z
VS:309
26. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
27. Monika Kakasová mkakasova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v P
VS:333
28. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
29. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
30. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v A
VS:020
31. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
32. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
33. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
34. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
35. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v W
VS:321
36. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v N
VS:026
37. Mária Májeková externá
VS:334
38. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
39. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v E
VS:027
40. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
41. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
42. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
43. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
44. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
45. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
46. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
47. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
48. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
49. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
50. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v D
VS:250
51. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v L
VS:263
52. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika podtriedna v Z
VS:253
53. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
54. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
55. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v U
VS:035
56. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
57. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:322
58. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v D
VS:288
59. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
60. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
61. Mgr. Jaroslav Výbošťok
VS:337
62. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v P
VS:265
63. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
64. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v C
VS:043
65. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
66. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
67. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
68. Zuzana Šťastná zstatstna (zavináč) 1sg.sk
VS:338
69. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika triedny v I
VS:040
 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk