l2.gif

Základné informácie

Naši učitelia

Andrea Gálová

- triedna v triede Elks

agalova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- dejepis
- občianska náuka

tento školský rok učí:

- dejepis - Ants
- dejepis - Beetles
- dejepis - Crickets
- dejepis - Dots
- dejepis - Gems
- dejepis - Jays
- dejepis - Mice
- občianska náuka - Heralds
- občianska náuka - IE
- občianska náuka - Legends
- spoločenskovedný seminár - FR 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk