l2.gif

Základné informácie

Naši učitelia

Barbora Ulrichová

- triedna v triede Falcons

bulrichova(zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- dejepis
- etická výchova

tento školský rok učí:

- dejepis - Heralds
- dejepis - IE
- dejepis - Knights
- dejepis - Legends
- dejepis - Narrators
- dejepis - Sparks
- dejepis - Upgrades
- etická výchova - Beetles
- etická výchova - Knights
- etická výchova - Mice
- etická výchova - Narrators
- seminár z dejepisu - FR
- seminár z dejepisu - IE
- seminár z ekonómie - FR 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk