l2.gif

Základné informácie

Naši učitelia

Liliana Oršulová

- zastupujúca triedna v triede Rays

lorsulova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

tento školský rok učí:

- dramatická výchova - Rays
- etická výchova - Rays
- matematika - Rays
- objavovanie sveta - Rays
- prírodoveda - Rays
- slovenský jazyk a literatúra - Rays
- svet okolo nás - Rays
- výtvarná výchova - Rays 
Valid HTML 4.01!
Škola je členom Asociácie súkromných škôl
© 2004 1. súkromné gymnázium. All rights reserved.
webmaster@1sg.sk