titulka

Úvod

Rasizmus

Rómovia

Skinheads

Druhá svetová vojna

Nacizmus

Koncentračné tábory

Neonacizmus

Záver

Resumé

Bibliografia

ciara

Ľudia proti rasizmu

lpr

Občianska organizácia, ktorá vznikla neformálne už v roku 1997, keď na seba upozornila vydaním Infolistov o problematike rasizmu a ich prvou kampaňou.

Ďalej monitorovali aktivity neonacistov ďalšia aktivita smerovala k monitoringu fašisticko-rasistických aktivít, ktorý vyústil do podania rozsiahleho trestného oznámenia. Touto činnosťou zameranou na širokú verejnosť v roku 2000 vznikla organizácia Ži a nechaj žiť, ktorá je inšpíráciou Ľudia proti rasizmu. Aktivity tejto organizácie sú podkladom pre viaceré organizácie pracujúce v oblasti ochrany ľudských práv so zameraním na podporu tolerancie a boja proti rasizmu.

Koncom roku 2000 uskutočnili kampaň so známym provokujúcim názvom "mozgy" ktorá oslovila širokú verejnosť. V ten istý rok, na 9. novembra - Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu pripravili deň celoslovenských aktivít, do ktorého sa zapojilo viac ako 730 skupín aktivistov vo vyše 70 mestách na celom Slovensku. V roku 2001 začali robiť projekt dokumentačno - komunikačného centra. Do činnosti sa zapojilo viac ako 3500 ľudí a 14. marca usporiadali veľký Pochod tolerancie s účasťou vyše 500 aktivistov. Zaviedli Infolinku proti rasizmu - 16 356 kde poskytujú právnu pomoc obetiam rasizmu, poskytujú informácie a monitorujú aktivity neonacistov.

Spolupracujú s odborníkmi, štátnou správou, školami, samosprávou a mimovládnymi organizáciami pri realizácii aktivít. V lete 2001 a následne začiatkom zimy 2001 pripravili dvojfázovú kampaň proti rasizmu s názvom "Usvedčený farbou" a "Rasizmus je aj tvoj problém" pozostávajúcu z billboardov, nálepiek, plagátov, letáčikov, TV spotov, inzercie, vydaním materiálov. Vydali takmer 70 tlačových správ k tejto téme, ktoré sa pravidelne objavujú vo všetkých typoch médií.

Hlavným cieľom kampane je oslovenie väčšiny Slovenskej populácie. Tieto kampane oslovujú širokú verejnosť s jasným posolstvom odsúdenia prejavov rasizmu a zároveň chcú ukázať každému z nás aby sme hľadali chyby v sebe a snažili sa o zmenu postoja k ostatným ľuďom, "iným" tým, že majú inú farbu pleti, inú orientáciu, sú príslušníkmi iného etnika. Informačný a vzdelávací význam kampane je dlhodobý.

Tieto aktivity chcú vyvolať celospoločenské vedomie odsúdenia rasizmu a tým ovplyvniť správanie ľudí. Cieľom je znížiť nárast záujemcov o podporu extrémistických skupín ako napr. skinheads medzi mladými ľuďmi. Súčasťou kampane je aj zintenzívnenie práce polície, súdov, prokuratúry, Slovenskej informačnej služby. Kampaň chce aj zrealizovať program vlády proti rasizmu. Ten sa však doteraz neuskutočňuje v dostatočnej miere a cieľom je prinútiť tých ktorý môžu niečo zmeniť k činom. Záujemcom sa budú posielať balíky informácií, do kampaní sa zapájajú študenti. Prostredníctvom kupónov na letákoch si budú môcť ľudia objednávať benefičné tričká s protirasistickým motívom.

Copyright 2008 © Simona Musilová