DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
DNA

Každý organizmus má v bunkovom jadre určitý počet chromozómov. Chromozóm je dlhé dvoj vlákno, tesne zavinuté do DNA, ktorá je nositeľkou všetkých genetických informácii, okrem nebunkových organizmov, tam túto úlohu zohráva RNA. RNA je molekula, tvorená na rozdiel od DNA jedným polynukleotidovým vláknom, ktoré je zložené z nukleotidov.

dnaarna

RNA môže aj sama vykonávať niektoré enzimatycké funkcie. Vďaka tomu sa hovorí, že práve DNA bola prvá nositeľka genetických informácii v praorganizmoch.

Na to, aby DNA mohla plniť svoju funkciu, musí byť schopná  zdvojiť sa, čo sa uskutoční replikáciou. Replikácia DNA je proces, pri ktorom sa z materskej bunky DNA vytvoria dve rovnaké dcérske molekuly DNA.

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík