DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Klonovanie

Čo je to klonovanie ?

Je to umelé vytvorenie geneticky identického jedinca nie na základe muža a ženy, kde je ľudský jedinec vždy iný a originálny (nie sú dvaja ľudia čo by boli celkom identickí ani jednovaječné dvojčatá nie sú geneticky úplne zhodné, aj keď sú takmer rovnaké). Človek pri klonovaní vzniká umelým spôsobom.

klony

Zo ženského vajíčka sa odstráni jadro a dá sa tam malá bunka z niekoho, kto má byť naklonovaný. Vajíčko sa vloží do maternice niektorej ženy a narodí sa identický človek ku tomu človeku, ktorého bunka bola použitá.

Týmto by sme dosiahli dvoch, rovnako genetických ľudí, no len výzorom.

Ten človek, ktorý by bol naklonovaný, by nikdy nezdedil tie schopnosti ktoré má jeho identický klon.

Preto aj o jednovaječných dvojčatách vieme, že sú biologicky podobné, ale duševne vyrastie každé dvojča úplne ináč.

Takže sa nám klonovanie moc nevyplatí, pretože nemá veľký význam a na druhej strane je aj nebezpečné.

Hovorí sa, že ak staršiu bunku naklonujeme, tak klon bude síce malé dieťa, ale bude náchylné na veľa rôznych chorôb, pretože bude mať vlastnosti staršej bunky z ktorej bolo vyklonované.

Ak chceme vyklonovať jedinca, potrebujeme na to oplodniť asi sto ľudských vajíčok, kým sa jeden klon podarí, Tých sto znetvorených, živých jedincov je treba ale zlikvidovať a to je u ľudí nemožné.

Ak by malo aj klonovanie v budúcnosti význam, už by boli potrebné iba ženy. Muži by sa stali zbytočnými, čo by znamenalo rozpad rodín. Rodina by pozostávala iba z matky a jej geneticky identického dieťaťa.

Reálne zostalo už len klonovanie zvierat. Je možné vyklonovať kravy s vysokou produkciou mlieka alebo s veľkým prírastkom mäsa. No u ľudí je klonovanie neetické. Na tom sa zhodla veľká väčšina vedcov. Tvrdia, že klonovanie reprodukčné ako aj terapeutické ohrozuje ľudskú civilizáciu. Pokiaľ ide o reprodukčné klonovanie, tak sa väčšina odborníkov zhodla, že by sa to malo zakázať.

Ozvali sa však aj hlasy, ktoré obhajovali reprodukčné klonovanie ľudí  za určitých špeciálnych okolností, ako napríklad profesor James Q. Wilson, ktorý vlastne nevidí na klonovaní človeka nič zlé. Reakciou na to, že je to nemiestne a veľmi riskantné a vedie to skôr k výsledku deformovaného jedinca, ako zdravému dieťaťu je to, že to potom skôr chyba vedecká ako etická. Aj keď Wilson súhlasí s častými námietkami proti klonovaniu tiež tvrdí, že by to bol okrem iného ďalší spôsob rozmnožovania pre lesbické páry (bez potreby mužských spermií). Podľa vedca Kassa pozostáva plodenie potomkov na báze sexuality, kde sa potomok tvorí zo ženského vajíčka a mužskej spermie, narozdiel od klonovania kde je k tomu potrebná len žena.

Vedci a biológovia nevedia jednoznačne povedať, prečo sexuálne rozmnožovanie jednoznačne prevláda v prírode, prečo je existencia dvoch opačných pohlaví, ktoré majú rovnakú genetickú zásluhu na tom aké sa dieťa narodí.

Každá mužská spermia a ženské vajíčko je úplne iné a preto všetci vyzeráme ináč. Pri oplodnení je to vlastne náhoda ktoré vajíčko sa stretne s ktorou spermiou.

Keby sa klonovanie stalo rozšíreným, a ľudia by vyzerali rovnako, mohlo by dôjsť ku ohrozeniu existencie ľudského rodu.

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík