DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Krvné Skupiny

Niekedy sa ľuďom stáva, že sa stretnú s niekým, kto im je sympatický, alebo sú si v niečom podobní. Vtedy si občas povieme, že ten človek je určite moja krvná skupina. Vtedy si ale nepredstavíme krvné skupiny A, B, AB, alebo 0. Predstavíme si niekoho, kto je nám v niečom podobný, alebo niekoho, kto nám je blízky. Niektorí tvrdia, že krvné skupiny skutočne charakterizujú osobnosť jedincov, pričom ku skupine 0 sa priraďujú silní a sebaistí ľudia vodcovského typu. Skupiny ,,A“ poukazujú skôr na typy usadlých ľudí, ktorí sa prispôsobujú podmienkam. ,,B“ sú ľudia flexibilného typu, vyrovnaní a tvoriví ľudia. Posledná skupina ,,AB“ sú vraj typy skôr charizmatické až tajomné.

čšina ľudí sa sústredí na krvné skupiny až vtedy, keď je ohrozený život a je nutná transfúzia.

Krvné skupiny AB0 systému objavil lekár Karl Landsteiner pri skúmaní zhlukovania červených krviniek. Krvné skupiny boli rozdelené do štyroch skupín, ktoré boli najprv označované rímskymi číslicami I-IV. Po čase sa to zmenilo na  0, A, B, AB, čo sa zachovalo až doteraz. Objavu krvných skupín vedcami však napredoval vývoj a vznik krvných skupín, ktorý je takpovediac spojený s dejinami vzniku ľudstva. Na základe nich, sa ešte stále zisťuje, ako sa títo ľudia prispôsobili zmenám neustále meniacej sa klímy a stravovania. Tak ako ľudia boli nútení prispôsobiť sa svojmu pobytu v novom prostredí, tak museli prispôsobiť aj svoju tráviacu sústavu na neustále meniace sa podmienky.

Krvné skupiny sa spájajú s kritickými obdobiami vývoja ľudstva: príchod človeka na vrchol potravinového reťazca (vývoj krvnej skupiny 0), premena zberača a lovca na človeka s usadlejším a poľnohospodárskym životom, aj z dôvodu postupného nedostatku potravy (vznik krvnej skupiny A), migrácie z Afriky do Európy, Ázie a Ameriky (rozvoj krvnej skupiny B), vzájomné zmiešanie oddeľovaných skupín (vznik krvnej skupiny AB).

Vedci sa snažili dať do súvisu spôsob stravovania a krvné skupiny. Kľúčom k vyriešeniu tohto problému vedie poznatok, že v jednotlivých potravinách sa nachádzajú bielkoviny, ktoré spôsobujú zhlukovanie buniek určitých krvných skupín. Alebo ináč povedané, jedlo ktoré môže byť škodlivé pre bunky jednej krvnej skupiny, môže byť užitočné pre bunky organizmu jednica s inou krvnou skupinou.

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík