DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia

KLIMATICKÉ FAKTORY A PODMIENKY

Medzi najdôležitejšie patrí svetlo, teplota, vzdušná vlhkosť, atmosférické zrážky, prúdenie a zloženie vzduchu.


Svetlo

Teplo

Voda

Pôda
vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík