DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Úvod

Témou nášho projektu sa stal vplyv prostredia na dedičnosť. Keď sa tak zamyslíme nad tím kto vlastne sme, napadá nás aj otázka ako sme vznikli. Z čoho sa skladá naše telo. My sme sa rozhodli rozobrať tuto tému podrobnejšie. Začať by asi bolo treba od samotnej dna, ktorá zabezpečuje to že sa na našich rodičov podobáme.

To že v našich žilách prúdi krv a to že existujú druhy krvi každý vie, ale my sme nazreli do hĺbky a rozobrali sme históriu a vznik týchto skupín. Dozvieme sa niečo aj o genetike. Existuje niečo ako evolúcia. Čo je príčinou vzniku snáď všetkých jedincov. Ďalej to bude niečo o dvojčatách a klonovaní.

Napokon sa dostáva už v väčším celkom. Podrobne si povieme o Európe a jej oblastiach. Ludia, rastliny a živočíchy žijú v rôznych podmienkach. Keďže nie sú všade rovnaké museli sa týmto ovplyvneniam prispôsobiť.

 

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík