DNA GENETIKA A VPLYV PROSTREDIA
cara
Úvod

DNA

Krvné skupiny

Genetika

Evolúcia

Dvojčatá

Klonovanie

Európa

Ovplyvnenia

Prispôsobenia

Záver

Resumé

Bibliografia
Záver

V našom projekte ste sa mohli dozvedieť všetko ohľadom otázky kto sme a ako sme vznikli. To že v našom tele sú akési bunky a DNA už viete tiež. Že poznáme štyri krvné skupiny, A,B,AB a 0. Ako táto krv vznikla a ktorá bola počiatočná a stej sa ďalej vyvinuli ostatné. Rozobrali sme celú genetiku a k nej aj antropogenézu. Dokonca už vieme aj to že jednovaječné dvojčatá sú takmer identické, ale nie sú to klony. Rozobrali sme pár oblastí Európy a tiež živočíchov a rastliny ktoré tam žijú.

vypracovali:Ina Benediktová|Michaela Hodinková|Viliam Thurzo|Matej Gáborík