obrazok


Úvod

Týranie zvierat

Týranie detí

Šikana na školách

Šikana na pracovisku

Týranie žien

Rasizmus

Zdroje

Resume

Záver

Úvod   Charakteristiky   typy mobbingu a obete mobbingu  

predchádzanie a odstraňovanie mobbingu


Úvod

Mobbing možno definovať ako „zle myslený pokus vypudiť človeka z pracoviska neoprávnenými obvineniami, ponížením, týraním, emočným týraním, alebo terorom “.
V anglickom jazyku je ešte jedno slovo, ktoré pomenúva podobnú aktivitu- „bullying“. Rozdiel medzi bullying a mobbing je v tom, že bullying je medzi dvoma ľuďmi, a preto väčšinou nie je až tak deštruktívny ako mobbing. Pri mobbingu je dôležitá prítomnosť skupiny ľudí (z angličtiny, mob- dav), ktorá sa rozhodne zničiť jedného človeka. Označenie „mobbing“ bolo nemeckým psychológom Heinzom Leymannom
“O Mobbing sa môže jednať vtedy, ak za určitých okolností na postihnutého útočí aspoň raz za týždeň a aspoň pol roka jedna alebo viac osôb. Najčastejšie sa vyskytuje medzi rovnako postavenými osobami,” tvrdí Heinz Leymann vo svojej knihe.
Nevýhodou je, že ani jeden z týchto pojmov nieje spomínaný v právnych predpisoch a tým pádom môže každý človek túto situáciu chápať a vysvetliť si rozlične, čo niektorí ľudia zneužívajú a často to vedie k rozličným konfliktom.

mobbing