obrazok


Úvod

Týranie zvierat

Týranie detí

Šikana na školách

Šikana na pracovisku

Týranie žien

Rasizmus

Zdroje

Resume

Záver

Úvod   Charakteristiky   typy mobbingu a obete mobbingu

predchádzanie a odstraňovanie mobbingu


Typy a obete mobbingu

Pri mobbingu, pri útoku proti druhej osobe môžu pôsobiť:

- skupina ľudí- je charakteristické medzi rovnako postavenými pracovníkmi
- jednotlivec- môže sa vyskytovať medzi rovnako postavenými, ale aj medzi nadriadeným a podriadeným.

Páchateľov mobbingu taktiež môžeme rozdeliť do 2 skupín:

- strojcov mobbingu- neustále vymýšľa nové praktiky na znemožnenie druhej osoby
- spoluúčastníkov- môžu k mobbingu zaujať aktívny alebo pasívny postoj, pričom aktívny spoluúčastníci podporujú strojcov mobbingu a voči obeti vystupujú spoločne a pasívny akoby nič nevideli a takýmto prístupom často strojcom mobbingu napomáhajú.

Aj obete môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

osamelý pracovník- napríklad v prevažne ženskom kolektíve pracujúci muži
nápadný pracovník- nejakým spôsobom na seba upozorňuje
úspešný pracovník- rýchlo postupujúci spolupracovník
nový pracovník- absolventi škôl, príchod novej pracovnej sily

 
Veľmi dôležité je aby sme vedeli rozlíšiť, čo možno považovať za mobbing a čo je vyžadovanie pracovných povinností.

Jednotlivé fázy mobbingu:
jednotlivé prípady, drobné konflikty- niečo ako spúšťací mechanizmus mobbingu. V tejto fáze je veľmi malá pravdepodobnosť, že by došlo k nejakým zdravotným alebo psychickým poruchám s trvalými následkami
stupňovanie útokov so zameraním na jednotlivca- cieľom je donútiť obeť , aby sa správala ako chce agresor. V tejto fáze už sa dá pozorovať rôzne somatické a psychosomatické poruchy napr. poruchy spánku.
Izolácia pracovníka- v tejto fáze sa už napadnutý pracovník nevie brániť voči útokom ktoré sú čoraz častejšie a preto sa dostane do izolácie. problémy si často riešia neadekvátnymi prostriedkami(  pitím alkoholu, nekomunikáciou so svojim okolím apod.)


sikana na pracovisku