ÚVOD AUTIZMUS  DEMENCIA DEPRESIA SCHIZOFRÉNIA
   RESUMÉ       
                                                                                    

                                                                                                         AUTIZMUS
                                                                   
 -Čo je to autizmus?
 Môže sa ním ,,normálny“ človek nakaziť? Je pre ľudí bez poškodenia nebezpečný?  Ako sa dá presne autizmus zadefinovať? Odborníci sa snažia zadefinovať podstatu  autizmu už od roku 1943 kedy rakúsky psychiater Leo Kanner opísal správanie ako "včasný infantilný autizmus". Celkový rámec prejavov   charakterizovaných triádou poškodení, môžeme nazvať "autistické spektrum".
V poslednom období nastal ale problém s presnou definíciou, lebo vzrástol
záujem o Aspergerov syndróm,ktorý podobne ako Kannerov syndróm patrí
do autistického spektra. Spočiatku existovali teórie, ktoré
predpokladali,  že autizmus je emočná abnormalita, ale po rokoch,
(na základe dôkazov),možno konštatovať, že autistické správanie spôsobené dysfunkciou mozgu. 


 -Kto je autista a kto nie
Slovo autista sa v poslednej dobe používa viac než je treba. Napríklad  keď si niekto držíväčší odstup od ostatních, tak je autista. Keď je niekto viac uzavretý, tak už hneď je autista.No žiadne z týchto ,,obvinení“ nie je na mieste.  A to hlavne aj preto, že ludia nevedia kto jea kto nie je autista.  Hovorí sa že majú tzv. ,,počítačové myslenie“. Dá sa to aj tak povedať,lebo chápu pojmy doslovne narozdiel od chápania kontextu ako ľudia bez postihnutia. Perfektný príklad je príbeh Shawna z Virgínie. ,,Asi pred dvoma rokmi sa môj manžel snažil  počúvať, čo sa mu náš syn snaží povedať“, hovorí jeho mama Sandra Phillips.  ,,Syn mal veľké ťažkosti s nájdením správneho slova, tak mu manžel povedal:Tak tozo seba vypľuj synak! Shawnovi sa to zdalo čudné, ale poslúchol: prestal rozprávať, odpľul si a pokračoval v hľadaní spravneho výrazu.  Alebo aj príbeh cestovania autom na dovolenku. Z okna bolo vidno nádhernú  panorámu: krásna príroda, lesy... tak sa otec spýtal syna ,,Pozri sa do ľava-čo vidíš, no nie je to nádherné?“ a syn odvetil ,,nie,veď je to len okno.“
 Autisti tiež robia veci, ktoré by nikdy ostatných nenapadli. A to len preto,

 že sa im páči ta činnosť, alebo ten zvuk. Ako príklad môžem uviesť
 malého Jeffa z Missouri,ktorého matku znepokojovalo množstvo jedla,  ktoré ich kocúr zožerie, pričom vôbec nepriberá na hmotnosti. S obavami ho vzala k veterinárovi, ktorý ju informoval ,že kocúr je vyhladovaný. Záhada sa
vyriešila, až keď bolo teba vymeniť vrecko vo vysávači. Ukázalo si, že Jeff si obľúbil zvuk, ktorý počuť pri vysávaní mačacíchgranulí. Preto
 pravidelne vysával kocúrovu misku

Základné príčiny
Spektrum autistických porúch môže byť spôsobené varietou príčin, ktoré vplývajú na vývin mozgu pred, počas a po narodení. Môže to byť: rubeola matky, tuberkulózna skleróza, nedostatok kyslíka pri pôrode, encefalitída sprevádzajúca detské ochorenia, (osýpky, čierny kašeľ). U malej skupiny detí sa zistila chromozomálna abnormalita-fragilný X chromozóm.
Syndróm fragilného X chromozómu (Syndróm FRAXA, Martin-Bell syndrome) je dedičná porucha prejavujúca sa mentálnou retardáciou spojenou s dysmorfickými rysmi ako napríklad vysoké čelo, úzka pretiahnutá tvár, výrazná brada, veľké odstávajúce uši. Existujú 2 druhy pohlavných chromozómov- chromozóm X a chromozóm Y. Ženy majú za normálnych okolností  2 chromozómy X, pričom jeden dedí po svojej matke a jeden po svojom otcovi. Muži majú chromozómy XY pričom X zdedia od svojej matky a Y od svojho otca. Niekedy vznikne v géne zmena (mutácia) ktorá znemožní jeho správne fungovanie. Táto zmena môže spôsobiť genetickú chorobu, pretože gén neplní svoje úlohy voči organizmu. Genetická choroba viazaná na X chromozóm je spôsobená zmenou génu umiestneného na X chromozóme. Autizmus ale nie je možný zistiť v prenatálnom štádiu. Slohová práca Tashany Green z Marylandu o svojom nevlastnom bratovi je tiež prípad kedy už narodené dieťa po prekonaní choroby ,,nadobudlo“ autistické poškodenie. Narodil sa ako zdravé dieťa no začal mávať zápaly uší. Doktor povedal, že musí podstúpiť operáciu oboch uší. ,,Po operácii sme zistili, že sa zmenil“ hovorí. Tak ho zobrali na vyšetrenie. Prišli na to, že má autistické prejavy.  Nie je to však ochorenie, ktorým sa človek bez poškodenia môže nakaziť. No nie je to ani choroba, ktorá sa dá liekmi vyliečiť.  Spektrum autistických porúch sa môže vyskytovať spolu s inými psychosomatickými či psychickými poruchami. Nie je možné vylúčiť autizmus napr. len preto, že je dieťa zrakovo alebo sluchovo postihnuté, má Downov syndróm, alebo inú chromozómovú abnormalitu, alebo je po mozgovej obrne. Podobne sa autistické poruchy môžu vyskytovať pri dyslexii, rečových poruchách ako aj pri špecifických poruchách učenia vôbec. U adolescentov a dospelých môžu celkový obraz komplikovať iné psychiatrické poruchy, napr. depresie. Žiadna z týchto porúch nezmierňuje autistické správanie. Ak sa autizmus vyskytuje popri iných poruchách, (postihnutiach), mal by byť včas rozpoznaný, pretože hrá podstatnú úlohu pri výbere liečby a prognózu dieťaťa.

Klinický obraz

Diagnostikovať autizmus spôsobom vypĺňania nejakej diagnostickej tabuľky, nie je správny. Avšak je veľmi užitočné mať stručný opis mnohých klinických príznakov, ktoré možno pozorovať u detí s touto poruchou. Prvé štyri vychádzajú z triády poškodení a opakujúceho sa vzorca aktivít. Sú to štyri základné diagnostické kritériá. Zvyšok sa vyskytuje s rôznymi obmenami. Spôsob, akým sa jednotlivé príznaky prejavujú, záleží od dieťaťa.

-Základné znaky
(Tieto musia byť prítomné k diagnóze autistického spektra.)
1. Poškodenie sociálnej interakcie
Príklady: - Najťažšia forma je úplné vyhýbanie sa a ľahostajnosť k ostatným ľuďom, najmä deťom, hoci niektorí autisti majú radi niektoré formy, najmä fyzického kontaktu. Väčšina detí s triádou poškodení prejavuje príchylnosť k iným ľuďom, (na jednoduchej fyzickej úrovni), ale sú ľahostajné k rovesníkom.
- V niektorých prípadoch dieťa pasívne akceptuje sociálny kontakt, prejavuje z neho potešenie, ale samé spontánne kontakty nenadväzuje.
- Niektoré deti s triádou poškodení oslovujú iných ľudí spontánne, ale veľmi zvláštnym, neprimeraným  spôsobom. Reakciám ľudí venujú len veľmi malú alebo žiadnu pozornosť.
- Medzi najschopnejšími deťmi a dospelými sa nájdu takí, ktorí sa správajú k rodine, známym ale aj cudzím ľuďom veľmi neprimeraným, štylizovaným spôsobom.
(Pozn. aj tie najľahostajnejšie deti sa so stúpajúcim vekom stávajú sociálnejšími a niektoré dokonca nadväzujú sociálne kontakty alebo formy skutočného priateľstva so svojimi rovesníkmi.)
2. Poškodenie sociálnej komunikácie
Príklady: - Nedostatky uvedomovania si sociálneho významu používania reči a potešenia z komunikovania. Platí to aj pre deti ktoré rozprávajú veľa, ale skôr rozprávajú "na" iných, ako "s" nimi.
- Nedostatky v uvedomovaní si, že reč je prostriedok vyjadrovania sociálnych a emocionálnych informácií ostatným ľuďom. Môžu byť schopní vyjadrovať vlastné potreby, ale majú problémy vo vyjadrovaní vlastných pocitov a myšlienok, ako aj chápaní pocitov a myšlienok iných ľudí.
- Slabé porozumenie informácií vyjadrených gestami, mimikou, výrazmi tváre, postojom celého tela, intonáciou hlasu atď.
- Nedostatky v používaní gest, mimiky, výrazov tváre, postojov tela, intonácie hlasu atď. na vyjadrovanie informácií. Niektorí schopnejší autisti používajú gestá, ale zvláštne a neprimerane.
- Autisti s dobrou slovnou zásobou rozumejú slovám doslovne a doslovne ich aj používajú.. Obsah ich reči je veľmi obmedzený. Niektorí "verbálni" autisti sú fascinovaní slovami, ale nepoužívajú ich ako nástroje sociálnej komunikácie. Neverbálny autisti majú slovnú zásobu obmedzenú na veľmi malé množstvo slov v tom lepšom prípade, v tom horšom nerozprávajú vôbec.
3. Poškodenie predstavivosti
Príklady: - Neschopnosť hrať sa s predmetmi alebo hračkami imaginatívne, ako aj neschopnosť hrať sa s inými deťmi či dospelými.
- Tendencie venovať pozornosť jednotlivým veciam na rozdiel od celku, (napr. všímanie si náušníc namiesto osoby, ktorá ich má na sebe atď.)
- Niektoré deti s triádou majú obmedzený rámec imaginatívnych aktivít, ktoré sú však väčšinou skopírované napr. z televízie a deti ich opakovane používajú, bez ohľadu na reakcie ostatných detí. Môže sa zdať, že je takáto hra veľmi zložitá, ale vnímavé pozorovanie odhalí jej jednoduchosť a stereotypnosť.
- Nedostatky v chápaní zmyslu činností, ktorých podstatou je porozumenie reči, napr. spoločenská konverzácia, slovné narážky a pod. Niektoré deti sa radi zaoberajú podobnými činnosťami, ale repetitívnym a obsesívnym spôsobom.
4. Stereotypné aktivity
Môžu mať jednoduché až zložité formy. Deti s vyššou úrovňou schopností si obvykle vytvárajú zložitejšie rutiny.
Príklady jednoduchých stereotypných aktivít
Trepotanie prstami, predmetmi, točenie predmetmi, alebo pozorovanie krútiacich sa predmetov, klopkanie alebo škrabanie po povrchu predmetov, skúmanie, chôdza pozdĺž určitých línií, ohmatávanie určitých materiálov, kolísanie, klepkanie po určitých častiach tela, repetitívne búchanie hlavou alebo sebapoškodzovanie, škrípanie zubami, opakované vrieskanie, alebo vydávanie iných zvukov.
Príklady zložitejších stereotypných aktivít, zahŕňajúcich premety
Intenzívne dotýkanie sa určitých predmetov, bez zrejmého účelu, fascinácia pravidelne sa opakujúcimi vzormi predmetov, zvukov, atď. , zoraďovanie predmetov do línií, či vzorov, zbieranie veľkého množstva určitých predmetov bez zrejmého účelu (plastových fliaš, vrchnákov atď.)
Príklady zložitých stereotypných aktivít, zahŕňajúcich rutiny
Nástojenie na určitej, stále rovnakej ceste niekam, naliehanie na presnom rituáli pred uložením do postele, opakovanie sekvencie zvláštnych pohybov tela atď.
Príklady zložitých verbálnych alebo abstraktných aktivít.
Fascinácia určitými témami, napr. elektrinou, astronómiou, vtákmi, cestovným poriadkom, ale aj konkrétnymi osobami, kladenie tých istých otázok a vyžadovanie stále rovnakých odpovedí na ne.
(Pozn. Hore uvedené sú len príklady stereotypných aktivít. Ich praktické variácie sú nekonečné.)

-Variabilné príznaky
( tieto   časté, ale k diagnóze nie nevyhnutné.)
1 Rečové problémy
(Pozn. Budeme hovoriť o formálnej stránke, nie o schopnosti komunikovať. Schopnosť komunikovať je pri autistickom spektre vždy postihnutá, kým formálna stránka reči nie vždy.)
- Ťažkosti v porozumení reči, od ťažkých porúch porozumenia cez problémy v chápaní idiomatických výrazov.
Abnormality v používaní reči, ktoré sa môžu prejavovať niektorým z nasl. spôsobov:
- celková absencia reči
- okamžitá echolália (opakovanie slov, ktoré dieťa práve počulo, "papagájovanie")
- oneskorená echolália (opakovanie slov, alebo celých viet, ktoré dieťa počulo v minulosti, s presným dodržaním originálnej intonácie)
- stereotypné, neflexibilné a často idiosynkratické používanie slov a viet
- nezrelosť gramatickej štruktúry spontánnej reči
- komolenie sekvencie hlások a slov
- zámena slov podobného významu alebo podobne znejúcich slov, problémy so zámenami, predložkami a inými slovami, ktoré sa menia v závislosti od kontextu
- slabá kontrola hlasitosti, intenzity a výšky hlasu
2 Abnormality vizuálneho "pozorovania" a očného kontaktu
Príklady:
- využívanie periférneho zrakového poľa skôr než centrálneho, (pozeranie "cez" ľudí, nie na ľudí, videnie vecí skôr "kútikom oka" než priamym pozeraním na ne atď.)
- pozeranie na predmety a ľudí spôsobom "kradmých", rýchlych pohľadov, nie priamo
- prílišné fixovanie iných ľudí pohľadom
3 Problémy motorickej imitácie
Príklady:
- problémy v napodobňovaní pohybov, (autistické dieťa sa najlepšie učí keď je vedené v napodobňovaní konkrétnych pohybov). Niektoré deti, ale nie všetky, sa v imitovaní pohybov zlepšujú v staršom veku.
- tendencie pliesť: pravú a ľavú stranu, vpredu a vzadu, hore a dolu
4 Problémy motorického ovládania
Príklady:
- poskakovanie, trepotanie rukami, kolísanie a robenie grimás keď je dieťa vzrušené
- pružné chodenie po špičkách, bez adekvátneho hojdania rúk
- zvláštne držanie tela pri stoji: s hlavou sklonenou, rukami ohnutými v lakťoch ale ovisnutými v zápästiach
- spontánne hrubomotorické pohyby, alebo aj jemnemotorické, môžu byť veľmi nešikovné, hoci niektoré naopak veľmi dotiahnuté a svižné
5 Neobvyklé reakcie na senzorické skúsenosti
Príklady:
- ľahostajnosť, stiesnenosť alebo fascinácia ako reakcie na zvukové a vizuálne podnety, bolesť, teplo, chlad, lepkavosť či zašpinenie rúk, chute, pachy, dotyky. Reakcie môžu byť paradoxné, napr. zakrývanie uší ako reakcia na niektoré zvuky.
6 Neprimerané emocionálne reakcie
Príklady:
- nedostatok strachu z reálneho nebezpečenstva, vystupňovaný strach z nie nebezpečných predmetov alebo situácií, smiech, plač alebo krik z neznámej príčiny, smiech keď si niekto iný ublíži. Tieto reakcie vychádzajú z nedostatkov chápania skutočného významu situácií.
7 Rôzne abnormality telesných funkcií a fyzického vývinu
Príklady:
- nepravidelný spánok a rezistencia na účinky sedatív a hypnotík
- nepravidelnosť v stravovaní a pití, napr. konzumácia veľkého množstva tekutín
- neprítomnosť závratí pri krútení sa dookola
- nezrelosť výzoru tváre a neobvyklá asymetria
8 Špeciálne schopnosti (kontrastujúce s nedostatkami v iných oblastiach)
Príklady:
- schopnosti, ktoré nevyžadujú reč, napr. hudba, aritmetika, rozoberanie a skladanie mechanických a elektrických predmetov, skladanie puzzle alebo konštrukčných hračiek
- nezvyčajný typ pamäti, ktorá sa zdá byť skladom skúseností v tej podobe, v akej boli po prvýkrát vnímané , napr. vety alebo celé rozhovory iných ľudí, básničky, dlhé zoznamy, dlhé hudobné pasáže, presné trasy na určité miesta, kroky ktoré je potrebné dodržať pri určitej činnosti, zložité vizuálne vzory atď. Tieto, v pamäti autistu ako v databanke uložené položky, pre ostatných ľudí nemajú osobitý význam, autista ich skladuje bez akýchkoľvek zmien alebo vlastných interpretácií.
9 Behaviorálne problémy
Sociálne nezrelé a problémové správanie, napr.výbuchy hnevu, strácanie sa, vrieskanie na verejnosti, sociálne neakceptovateľné správanie, kopanie či bitie iných ľudí, naivné a nehanebné poznámky.

10. Autistické deti málokedy klamú. Ak, tak bývajú rozpačité, keď ich priehľadnému klamstvu nikto neverí. Napríklad syn Peggy Hitchocovej z Ohia ktorý miluje hudbu. Od októbra chodieva po dome a spieva si vianočné koledy. Dakedy keď je sám v izbe, spieva naozaj hlasno a pritom tlčie na nábytok a hračky. Keď mu povedala, aby prestal tak jej odvetil, že to nebol on. ,,Vždy vyzerá prekvapene, keď ho ubezpečím, že viem kto bol na vine“ vraví jeho matka.

Správanie v detstve
U väčšiny autistických detí sa triáda poškodení objavuje v prvých 2 - 3 rokoch života. Niektoré deti akoby sa vyvíjali normálne v prvom, druhom roku života, (v zriedkavých prípadoch aj dlhšie), kým sa začnú prejavovať príznaky nezvyčajného správania. Ale u mnohých detí, pravdepodobne väčšiny, sú určité náznaky pozorovateľné už v prvom roku života. Mnohí rodičia uvádzajú  tieto príznaky, hoci si neuvedomujú ich význam.
Ďalej zoznam niektorých charakteristík správania, typického do prvého roku života. Žiadna z týchto charakteristík však nie je nevyhnutná k diagnóze autizmu. Mnohé z týchto prejavov sa vyskytujú aj pri iných poruchách.Je veľmi nepravdepodobné, že by u jedného dieťaťa boli pozorovateľné všetky tieto prejavy:
- poruchy sania, (slabé), v prvých týždňoch života
- nezvyčajné "tiché a dobré" správanie, alebo naopak nepretržitý plač, ktorý nie je možné utíšiť
- nezáujem alebo prejavy odporu pri maznaní sa
- veľmi intenzívne prejavy neľúbosti pri prebaľovaní, česaní a pod.
- ľahostajný vzťah k rodičom, radšej je osamote, alebo naopak prílišná závislosť na jednej osobe
- slabý očný kontakt, napr. pri kŕmení
- nevyžaduje sociálne kontakty
- nenaťahuje ruky aby bolo dvíhané
- neúčasť na typických "výmenných" hrách malých detí, neimituje výrazy tváre či pohyby
- nezúčastňuje sa predverbálnych konverzácii s rodičmi
- používa obmedzene, alebo vôbec nepoužíva ukazovanie na komunikáciu
- nesnaží sa upútať pozornosť rodičov na zaujímavé predmety len preto, aby s ním zdieľali radosť
- nereaguje na snahy rodičov upútať jeho pozornosť na predmety, či udalosti
- neprítomnosť spontánneho vítania alebo mávania: "pá-pá" na známych ľudí
- intenzívna fascinácia napr. špecif. predmetmi, vzormi na tapete, elektrickými vypínačmi, určitými časťami televízora, videa a pod.
- celkový pocit, že dieťa bolo zvláštne a odlišné ako ostatné deti.

ZDROJE:
zbierka príbehov o autistických deťoch ,,Veselo a s láskou o autizme“

http://www.autizmus.info/04Odbornici/OdborniciAutistickeSpektrum.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Aspergerov_syndr%C3%B3m

http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner