Banner
Úvod Resumé Summary Resümee Záver Bibliografia
Charakteristika Afriky

Ochorenia v Afrike

Afrika je jedinečná. Ale je to pre ňu výnosné? Ukázalo sa, že jej jedinečnosť spočíva v nie veľmi pozitívnych veciach a to budeme vidieť aj v tejto časti nášho projektu. Africký kontinent sužuje veľa smrteľných chorôb a takisto je častý hlad a nedostatok pitnej vody, čo neprospieva jej celkovému vývoju a ani obrane voči chorobám. My si rozoberieme dve z najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb – a to maláriu prenášanú komármi, celosvetovo rozšírený vírus HIV a chorobu, ktorú má na svedomí (AIDS).

 

História Afriky
Súčasná polit. situácia
Africké kmene
Hospodárstvo
Ochorenia v Afrike
HIV (vírus)
AIDS (choroba)
Malária
AUTORI:
Dominika Mészárosová
Zuzana Vranová
Sofia Lichvárová

KONZULTANTI:

Viliam Kerekeš
Barbora Ulrichová
Daniel Pollák

RACERS 2011/2012