avantgardy

Umelecké smery

Futurizmus Umenie

Predstavy futuristov

Cieľom futurizmu bolo vytvoriť nové umenie, ktoré chápali ako umenie budúcnosti a preto opovrhovali minulosťou. V roku 1910 vydali podobný manifest aj maliari (Bcciony – podrobnejšie si ho rozoberieme neskôr, Balla ,Russolo, Severini, Carra ). Na rozdiel od manifesu F.T. Marinettyho tento manifest obsahoval aj progresívne myšlienky. Najdôležitejšia bola skoncovať so zaostalosťou Talianska. Takisto hlásal aj nové idey. Najlepšie výsledky zaznamenala prvá epocha futurizmu od roku 1912 do roku 1913. Skupiny futuristov v rôznych oblastiach mierne menili jeho ciele. Milánska skupina futurizmu na rozdiel od florentskej sa vo svojom programovom vyhlásení usilovala aj o riešenie sociálnych otázok. Druhá epocha futurizmu od roku 1915 do roku 1921 bola v znamení militarizácie tam bola zrejmá ich odtrhnutosť od života a naivita oslavovali prvý svetovú vojnu dokonca niektorý s umelcov sa prihlásili na front. Tvrdili , že nijaký národ nemožno porovnať s talianskym národom s hľadiska dôvtipu, tvorivého nadania, sily , prudkosti, trpezlivosti a mravnej šľachetnosti. Krutá realita frontu a skutočného života a spôsobila vytriezvenie, pretože viacerí boli zranení alebo padli na fronte. Posledná epocha futurizmu od roku 1922 do roku 1944 sa zbavila „nánosov“ humanizmu s nástupom fašizmu sa stalo oficiálne podporovaným literárnym smerom, hoci Musolíniho diktatúra ho nepotrebovala. Toto bola charakteristika futurizmu najme v literatúre. Výtvarný umelci futuristi obhajovali modernosť a pokrok obhajovaním strojov(kult strojov), rýchlosti a podceňovaním tradície. Ich maliarske a sochárske diela doplňovali večierky (soireé), ktorých dôležitou súčasťou bolo čo najviac vyprovokovať diváka. Vo výtvarnom umení všetkých predstaviteľov spája úmysel ukázať v svojich dielach rýchlosť prostredníctvom znázornenia zobrazovaných prvkov: nôh, zvieracích láb, kolies a podobne. Futurizmus sa ujal aj v Rusku. V literatúre sa odzrkadľuje v tvorbe Vladimíra Majakovského a Viktora Chlebníkova. Sa odzrkadľuje v dielach umelcov Tatrina a Todčenka.

futurizmus umenie.jpg, 245kB

Filippo Tomasso Marinetti

Marinetti sa narodil 22.12. 1876 v Alexandrijí v Egypte. Zomrel 2.12. 1944 v Bellagiu. Marinetty bol taliansky básnik prozaik a dramatik. Známy je ako zakladateľ a teoretik futurizmu. Na začiatku svojej literárnej dráhy písal po Francúzky a až neskôr prešiel na taliančinu. Študoval právo na univerzite v Paríži a v Janove. Ako sme už spomínali v roku1909 vydal futuristický manifest. V manifeste uviedol najcharakteristickejšie komponenty literárneho smeru futurizmu: krása nepokoja, radosť s rýchlosti. Radosť s rýchlosti prejavil v básni „Óda na automobil“. Nepochopiteľnejší je ďalší komponent , s ktorou súvisí zbožňovanie vojny. Charakteristický je aj nekompromisný boj proti umeniu minulosti. V roku 1914 Filippo Tomasso Marinetty agitoval svojich umeleckých prívržencov, aby sa dobrovoľné prihlásili do vojny. O dôsledkoch sme písali vyššie. Na začiatku dvadsiatych rokov začal spolupracovať s Benittom Mussolinim , horlivo sa zapájal do politických bojov, organizoval podujatia pre široké masy robil osvetovú činnosť. V tomto období vznikli jeho rozsahom neveľké prozaické a dramatické diela. Napísal román Ako zvádzať ženy. Vtedy napísal aj drámu Ohnivý bubon. Do tohto obdobia patria novely z namaľovanými perami.

Manifest futurizmu

1. Chceme spievať lásku k nebezpečenstvu, energiu zo zvyku a šialenú odvahu.

2. Hlavnými prvkami našej poézie budú elán, chrabrosť a vzbura.

3. Ak literatúra doteraz velebila uvážlivú nehybnosť ,extázu, driemoty, tak chceme my velebiť agresívny pohyb, horúčkovitú nespavosť, gymnastický krok, nebezpečný skok, zaucho a úder päsťou.

4. Prehlasujeme, že lesk sveta sa obohatil o novú krásu: o krásu rýchlosť. Závodný automobil , ktorého karoséria je plná veľkých rúr, podobajúcich sa hadom explozívnym dychom, zavíjajúci automobil. ktorý sa zdanlivo pohybuje na delových guliach, je krajšie ako „Niké Samotrácka“

5. Chceme velebiť muža, ktorí sedí pri volante, ktorého pomyslená os prevrtáva zem vyvrhnutú na okruh svojej obežnej dráhy.

6. Básnik sa musí vydať s teplom, leskom márnotratnosti, aby zväčšil nadšenú horlivosť pre počiatočných

7. Len v boji je krása. Ani jediné majstrovské dielo bez agresívneho momentu. Poézia musí byť mohutný nápor voči neznámym silám, vyžívajúc ich, aby sa nakládli pred človeka..

8. Sme na krajnom predhorí stáročí!...Prečo hľadieť za seba, keď práve roztvárame tajomné brány nemožného? Včera z nich vyšli čas a priestor. Mi žijeme už v absolútne lebo sme vytvorili večnú všadeprítomnú rýchlosť.

9. Chceme velebiť vojnu - jedinú hygienu sveta – militarizmus, patriotizmus, ničivé gesto anarchistov, krásne myšlienky ktoré zabíjajú, a opovrhnutie ženou.

10. Chceme zničiť múzeá, knižnice, bojovať proti moralizmu, feminizmu, a všetkým oportunistickým a užitočným zbabelostiam.

11. Budeme ospevovať činorodé masy potešenie vzburu, mnoho zvučný príboj revolúcií v moderných metropolách; nočnú vibráciu arzenálov a lôžok pod prenikavými elektrickými mesiacmi; pažravé nádražie plné dymiacich hadov; továrne priadzou dymu zavesených na oblakoch; gymnasticky poskakujúce mosty nad vyhňou slnkom prežiarených riek; dobrodružné parníky vetriace obzor; širokohrudé lokomotívy, ktoré dupocú na koľajniciach ako obrovské oceľové kone v postrojoch rúr, a kĺzavý let lietadiel, ktorých vrtule vŕzgajú vo vetre ako vlajúca zástava a plieskajú ako dav v šialenom potlesku.

Umbero Boccioni

Umbero Boccioni sa narodil v roku 1882 v Reggio di Calabira a umrel v roku 1916 vo Verone – obidve Taliansko. Ide o známeho talianskeho sochára. Umberto Bocciony je kľúčovou osobnosťou a jedným s najvýznamnejších teoretikov talianskeho futurizmu zaujímal sa o všetko čo sa týkalo modernej priemyselnej spoločnosti. Počas svojej tvorby bol ovplyvňovaný mnohými autormi .Vplyv mal na neho symbolizmus ako aj Munchov expresionizmus. Následne po niekoľkých stretnutiach s Matinettym Carrom a Russolom sa jeho tvorba od roku 1910 rozvíjala v rámci dvoch hlavných konceptov: dynamizmu a simultánnosti. S jeho sochárskej tvorby, ktorá sa rozvíjala paralelne s výtvarnou ,sú najvýznamnejším dielom Jednotné tvary a kontinuity v priestore. Umberto Bocciony bol priekopníkom v používaní nových materiálov ako bolo sklo, cement či železo. Rovnako sa snažila aj o využívanie elektrického svetla.

Ivana Považancová Jana Porubská Mikuláš Džuppa

Racers 2011