Úvod Techniky manipulácie 1984 Psychológia davu Slovenský štát ResuméNávrat hore

Psychológia davu


   Psychologický dav sa od toho normálneho líši tým, že zoskupenie ľudí v psychologickom dave nemôže byť náhodné. Musia mať spoločný cieľ/zámer pre tvorbu davu. V psychologickom dave zanikajú odlišnosti, intelektové a majetkové rozdiely, či jednotlivci ako taký. V davoch nezáleží na odlišnostiach, naopak zakladajú sa na charakterových vlastnostiach riadené nevedomím, ktoré spájajú jeho členov. Dav nekoná racionálne, koná na základe určitých citových podnetov, ktoré sú väčšinou vytvorené človekom/skupinou ľudí, ktorí ovládajú daný dav.

  Členovia davu však väčšinou nemajú normálne vysvetlenie a odvôvodnenie pre svoje konania. Ľudia sa stávajú súčasťou davu hlavne kvôli týmto trom dôvodom, 1. jedinec už len tým, že je súčasťou niečoho väčšieho naberá pocit neprekonateľnej moci, ktorá mu dovoľuje podvoliť sa pudom, ktoré by za normálnych podmienok/ keby nebol súčasťou davu potlačil. Taktiež sa jednotlivec v dave stáva anonymným, preto stráca určitú zodpovednosť za svoje činy, ktorá by ho za normálnych podmienok ťažila, lebo za normálnych podmienok tvorí jendotlivec rozhodnutia na základe svojho vlastného rozumu.

Druhým dôvodom, prečo sa ľudia stávajú súčasťou davu, je duševná nákaza, ktorá podmieňuje v davoch prejav zvláštnych vlastností a určuje ich smer. Táto nákaza je síce ľahko zistiteľná, ale ľudia doteraz neboli schopní ju nejako odôvodniť. V dave sa činy a city stávajú tak nákazlivé, že jednotlivec väčšinou obetuje svoje potreby a komfort potrebám davu.

Tretí a najdôležiteší dôvod, pretože v jedincovi spúšťa zvláštne vlastnosti, úplne odporujúce vlastnostiam samostatného jedinca, je to sugestibilita (ovplyvniteľnosť), ktorej následkom sa potom stáva už predtým spomínaná nákaza.

   Základný fakt, ktorý si musíme uvedomovať pri spomínaní davov je ten, že davy sú riadené nevedomosťou. Fyziologicky sa môžeme vyjadriť, že jedinec sa dokáže ovládať (sám seba), ale dav nie. Dav musí byť niekým, alebo niečím ovládaný. A pretože sa davy v každom prípade niekomu podrobujú, môžu byť v dôsledku veľmi premenlivé. “Dav sa ľahko stane katom, ale takisto ľahko aj mučeníkom,” napísal Gustave Le Bon v knihe Psychológia davu. Davy teda nerozmýšľajú dopredu. Davy sú síce ľahko ovládateľné, pretože potrebujú, aby ich niekto ovládal, ale moc sa v davoch ťažko udržiava, pretože sú neschopné trvalej vôle takisto ako trvalej myšlienky.

  Dav však neznesie prehru, nevysporiadava sa dobre s nedosiahnutím cieľa, pretože sa každý jednotlivec v ňom cíti veľmi mocne, keďže je súčasťou niečoho väčšieho, v dave pre neho mizne nemožnosť niečo dosiahnuť.

  Najčastejsie sa dav nachádza v akomsi stave väčšieho očakávania, aj keď sa nám môže z vonka zdať ľahostajný voči okoliu, čo hrá do karát ovplyvniteľnosti. Preto sa prvý jasne sformulovaný cieľ ľahko rozšíri do celého davu a dav sa na neho fixuje a snaží sa ho zmeniť na realitu,/činnosť, ktorá sa dá dosiahnuť/konať. V davoch neexistuje kritika a nepravdepodobnosť. Takými vecami sa v dave nikto nezaoberá.

V davoch taktiež nastáva komunikačný šum, čo spôsobuje skreslenosť udalostí, tíkajúcich sa davu a ich nesúvislosť.

Dav

 

Dav taktiež vôbec nerozlišuje subjektívne od objektívneho. Všetko sa v ňom navzájom prelieva. Nákaza v dave spôsobuje, že každý súhlasí s každým, preto sa môže stať, že vám 1000 ľudí nachádzajúcich sa v dave potvrdí udalosť, ktorá sa možno ani nestala, alebo mala ďaleko od pôvodnej verzie. Preto sa v dave stáva nevzdelanec rovnako nedôverihodný ako doktor vied. Stačí aj málo ľudí na to aby sa halucinácie stali skutočnosťou, samozrejme iba pre členov davu, ktorí ale daným informáciám veria celým svojím bytím.

 Davy poznajú iba jednoznačné city a jednoznačné názory, delia všetko na dobré a zlé, neexistuje u nich zmätenosť, či nerozhodnosť, všetky informácie, ktoré dav dostane rozdelí do dvoch kategórií, absolútna pravda a absolútna lož. Nezaradené neexistuje, pretože tak by potom padlo všetko, čomu veria. Jedinec vie pochopiť nesúhlas a diskutovať o veciach, dav však nediskutuje a všetko vidí čierno-bielo.

  Autoritatívnosť a neznášanlivosť boli vždy v davoch vyhľadávané, davy nikdy neboli riadené milými pánmi s dobrou povahou, nielen preto, že by takýto pán asi ani riadiť dav nechcel, ale ani nemohol, pretože dobrota sa väčšinou v davoch považuje za slabosť, alebo sa spája so slabosťou a preto boli davy ovládané autoritatívnymi tyranmi, ktorí si vedeli presadiť svoje názory a potrebovali kontrolovať všetko.

  Davy síce väčšinou bojujú pre zmenu k lepšiemu, lenže svojou nevedomosťou, ktorou sú vedené, sa nie vždy dopracujú tam , kde chceli byť, pretože majú ohromnú úctu k tradíciam. Majú v tom zmätok, pretože neuveriteľne chcú zmeniť určitú vec, ale zároveň sa nikto nemôže dotknúť ich tradícií. A keď sa veci dajú do pohybu a začnú sa meniť od základov, tak tradície ťažko ostávajú, čo davy nestrpia, preto sa nachádzajú v akomsi samoničiacom procese. Boja sa niečoho nového, čo by mohlo zmeniť situáciu v ktorej sa práve nachádzajú, a to je dav.

Davy sú príliš premenlivé na to, aby si k niečomu vytvorili trvalú úctu, preto v nich niečo ako mravnosť, alebo morálka nemá šancu existovať. Preto sú tak často obeťou vodcov, ktorí morálku tiež nemajú, pretože v davoch vidia neskutočnú možnosť na sebarealizáciu a talk sa pokúšajú davy zmanipulovať.