banner

ÚVOD
VÝROBA
VLASTNOSTI
METABOLIZMUS
VPLYV
DÔSLEDKY
RESUMÉ

   Konzultanti:
   Daniel Pollák (B)
   Eva Jahelková (CH)

Poďakovanie
Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať našim externým konzultantom MUDr. Peter Novák a Mgr. Michaela Nováková za ich pomoc a rovnako aj konzultantom, ktorí nám pomohli pri práci na projekte.


Úvod
Témou nášho projektu je alkohol, ktorý sme rozoberali z rôznych aspektov aj všeobecného hľadiska. Vysvetlili sme účinok alkoholu na niektoré orgány tráviacej sústavy, popísali výrobu alkoholu a sjeho metabolizáciu v tele. Takisto sme opísali opicu spôsobenú alkoholom, ale aj jeho vážnejšie dôsledky na ľudský organizmus či už v podobe chorôb alebo aj odumretia nervového tkaniva. Dozvedeli sme sa, ako fungujú testery na alkohol a zisťovanie alkoholu z krvi.

zdroje
  Autori:
  Sibylla Ivanicsová
  Lucia Krištofíková
  Dominika Martinovičová
  Adriana Nováková
2. Heralds
šk. r. 2017/2018