Cudzinec v Bratislave
Úvod
Pred príchodom
Príchod
Pohyb
Wien
Resumé
Bibliografia

Autori:
Filip Holba
Samuel Eoin Peško
Oliver Sedláček

Konzultanti:
Tereza Hochelová (hlavný - anglický jazyk)
Ján Žabka (matematika)
Daniela Lahvičková (nemecký jazyk)

O projekte:
V našom projekte sme sa zaoberali hlavne tým, ako vníma turista mesto najmä z hľadiska dopravy a dostupnosti informácií. Konkrétne sme sa zamerali na naše rodné mesto Bratislava a aj na susednú Viedeň. Rozobrali sme možnosti turistu v rámci dopravy, dostupnosti rôznych informácií a podstatnou časťou nášho projektu bol aj dotazník a rozhovory s turistami ohľadom ich spokojnosti s dopravou v týchto mestách.

Školský rok 2017/18