Logistika áut a ich predaj
Hlavná stránka
Motorový pohon
Pohony a emisie
Elektromotor
Elektromobil
Výroba áut
Automobilky na Slovensku
Porovnania a štatistiky
Resumé
Bibliografia

HERALDS 2017/2018

Autori:
Filip Chochol
Michal Kajan
Viktor Trandžík

Konzultanti:

Pavol Kubinec - fyzika
Viliam Kerekeš - geografia
Ján Žabka - matematika


ÚvodV súčastnosti sa ľudia potrebujú premiestňovať z miesta na miesto a využívajú pri tom rôzne druhy dopravy, najčastejšie však osobné automobily. Vývoj osobných automobilov preto napreduje najrýchlejšie spomedzi vývoja dopravných prostriedkov. Na trh neustále prichádzajú nové technológie, vyvíjajú sa nové výkonnejšie, spoľahlivejšie druhy motorov s menším dopadom na životné prostredie.

V našom projekte sme vysvetlili funkciu najpoužívanejších motorov a históriu ich vývoja. Popísali sme fungovanie spaľovacieho motora, naftového (dieselového) motora a elektromotora, ktorý je na trhu najdlhšie, ale dnes je najmenej rozšírený. Rozobrali sme si výhody, prípadne slabé stránky jednotlivých druhov motorov, ceny ich pohonu a snažili sme sa predstaviť ich budúcnosť. Pre lepšie vysvetlenie fungovania elektromotora sme vysvetlili fyzikálny jav - elektromagnetizmus a ako praktickú ukážku sme si zhotovili dva jednoduché elektromotory a popísali ich činnosť.

Ďalej sme sa zaoberali výrobou áut a popísali sme jednu z montážnych liniek osobných automobilov. Urobili sme štatistiky počtu vyrobených automobilov v SR za jednotlivé roky a podľa výrobcov pôsobiacich na Slovensku. Zistili sme štatistiky počtu predaných osobných áut v krajinách EÚ a ich trendy. U piatich najpredávanejších modelov áut  sme zistili ich predajné ceny v troch štátoch sveta a výsledky porovnali. Vysvetlili sme aký vplyv má automobilový priemysel na zamestnanosť a ekonomiku SR.volkswagen_arteon

Obr. Volkswagen Arteon


Naspäť hore