baner
domov Folklór Podpoľanie Fujara Zvuk Rómska kultúra Resumé O projekte Bibliografia

Folklórne súbory

 

Okrem divadla sa folklór prejavuje v skupinových podujatiach, kde sú zastúpené folklórne súbory. Folklórny súbor je skupina, ktorá sa venuje výlučne vystupovaniu na pódiách. Vystúpenie sa skladá z tanečnej, hudobnej a speváckej časti. Folklórny súbor aj folklórna skupina sa snažia o zachovanie tradícií kultúrnych regiónov, lucnicateda konkrétne umeleckého dedičstva, ktoré je zastúpené v tancoch, piesňach aj inštrumentálnej hudbe.

Folklórna skupina sa venuje vystupovaniu mimo pódia. To znamená, že ich predstavenia bývajú najčastejšie v obci a sú organizované počas ľudových sviatkov celoročne, tak ako po sebe nasledujú, ako sú odpust, dožinky, priadky,  Vianoce, potom fašiangy, počas ktorých sú páračky a vynášasnie Moreny a nakoniec Veľká noc. Toto sa opakuje každoročne.  Potom vystupujú na príležitostných akciách, ako sú krstiny, či svadby.

Medzi folklórne skupiny patrí Očovan, Bukovina a Špačinčanka. Folklórne súbory sa potom delia na profesionálne, poloprofesionálne a amatérske. Nemalou mierou prispievajú k zachovávaniu ľudového hudobného dedičstva aj detské súbory.puls

Medzi profesionálne folklórne súbory patrí Lúčnica, SĽUK (Slovenský umelecký ľudový kolektív) a  PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor). 

Poloprofesionálnym súborom je napríklad folklórny súbor Hron. 

Medzi amatérske súbory patria napríklad folklórne súbory Bezanka, vienokVargovčan a folklórny súbor Brezová. 

Detským folklórnym súborom je napríklad Vienok.       


            

sluk

       

SĽUKFolklórne festivaly
--------
Kultúrne regióny
--------
Folklórne súbory
--------

Ľudové sviatky
--------
Ľudová hudba