baner
domov Folklór Podpoľanie Fujara Zvuk Rómska kultúra Resumé O projekte Bibliografia

Resumé

Názov nášho projektu je “Slovensko - folklór mnohých tvárí”. Naším cieľom je rozšíriť povedomie o kráse slovenského folklóru. Projekt sa skladá z piatich hlavných tém.

Prvá téma je slovenský folklór vo všeobecnosti. V projekte predstavíme 25 kultúrnych regiónov Slovenska. Pokúsime sa opísať jednotlivé tieto kultúrne regióny a zároveň vás oboznámiťs rozdielmi v krojoch, ľudových piesňach a tradičných remeslách.

V rámci druhej témy sa budeme špeciálne zapodievať s kultúrnym regiónom Podpoľanie. Symbolom tohto kultúrneho regiónu je, samozrejme pohorie Poľana. Typické pre tento kraj sú drobné, roztrúsené dedinky, inak povedané lazy. Vybrali sme tento kultúrny región, pretože je bohatý na folklór a je tiež miestom, kde sa zrodila fujara.

V tretej časti sa zaoberáme zvukom ako fyzikálnym javom. Zvuk opisujeme ako zvukové vlny, ozvenu a budeme takisto rozprávať aj o hudobnej stupnici, rýchlosti a frekvencii zvuku. Vedeli ste, že ľudské uši počujú len zvuky s frekvenciou šestnásť hertzov až dvadsať kilohertzov?

Budeme hovoriť aj o fujare, ktorá patrí do nehmotného dedičstva UNESCO. Názov “fujara” je pôvodný slovenský termín, ktorý sa používa medzinárodne. Venovali sme veľa pozornosti prúdeniu vzduchu vo fujare, ktoré detailne popíšeme z fyzikálneho hľadiska.

Posledná časť projektu sa zaoberá rómskou kultúrou. Riešime problematiku Rómov a ich začlenenia do slovenskej spoločnosti. Píšeme o divadle Romathan - jedinom divadle svojho druhu na Slovensku. Divadlo prezentuje vystúpenia v slovenskom aj rómskom jazyku. Od roku 1992 má svoj domovský prístav v Košiciach, kde sme ho aj osobne navštívili.

Obzvlášť zaujímavý bol náš výlet do Košíc, kde sme bývali tri dni. V Prešove sme sa počas toho stretli aj s pánom Kakaščíkom, známym hráčom na fujaru a taktiež výrobcom tohto hudobného nástroja. Diskutovali sme s ním o výrobe a starostlivosti o fujaru.

Veríme, že sme úspešne splnili nás cieľ.

 


Nemecké
--------
Anglické