baner
domov Folklór Podpoľanie Fujara Zvuk Rómska kultúra Resumé O projekte Bibliografia

Rómska kultúra

Rómovia (občas aj politicky nekorektne označovaní ako “cigáni”) sú etnikum pochádzajúce pôvodne z Indie, kde sa aj doteraz sa vyskytujú ako najpodradnejšia vrstva (dalitovia, alebo aj daliti).

romska_kulturaNa územie Európy prichádzali Rómovia v niekoľkých vlnách. Do strednej Európy prenikali v 12. - 13. storočí z územia Balkánu. Toto etnikum žilo prevažne kočovným spôsobom života, živilo sa hudbou, či drobným obchodovaním alebo si zakladali cirkusy. Na území dnešného Slovenska ich spomína napríklad spišskonovoveský richtár Ján Knuch pri opise majerov v roku 1322, kde uvádza, že sa potulujú po okolitých lesoch. Sú zaznamenané aj mnohé prípady, kedy boli prichytení pri žobraní či krádeži. Prvá zaznamenaná oblasť, kde sa usadili, bol Spiš. Medzi obyvateľmi neboli príliš obľúbení, pretože sa líšili farbou pokožky a žili veľmi neusporiadaným životom. Mnohí panovníci ich chceli “skrotiť” rôznymi zákonmi a reformami, ale vždy neúspešne. Napríklad Mária Terézia im zakázala kočovať alebo Jozef II. prinútil ich deti chodiť do školy alebo ich odovzdával na prevýchovu k sedliakom. V 20. storočí počas nacistickej okupácie Európy zahynula v dôsledku konečného riešenia až štvrtina rómskej populácie. V súčasnosti žije na území Slovenskej republiky vyše 400 000 Rómov. Dokázali si zachovať svoju kultúru, aj keď dnes väčšina Rómov svoje zvyky a tradície bohužiaľ nepozná.

graf

mapaRomathan
--------
Rómska hudba