baner
domov Folklór Podpoľanie Fujara Zvuk Rómska kultúra
Resumé O projekte Bibliografia

Zvuk

Zvuk je každé pozdĺžne vlnenie, ktoré dokáže v uchu vyvolať sluchový vnem . Je tvorený kmitajúcim telesom a šíri sa v prostredí, ktoré obsahuje hmotné častice – napríklad vzduch či voda. Pozdĺžne vlnenie je typ vlnenia, kedy sú kmity prostredia v smere šírenia vlnenia. Na vysvetlenie princípu šírenia vlnenia však použijeme priečne vlnenie. Priečne vlnenie je pohyb častíc v smere kolmo na smer šírenia vlnenia – ten si predstavujeme ako priamku a pohyb častíc ako „kopce a jamy“ nad a pod priamkou. Toto sa lanodeje napríklad keď držíme lano na oboch jeho koncoch a švihneme ním. My časticiam dodáme silou smer nahor, napríklad. To znamená, že získajú energiu na pohyb dohora a nejakú rýchlosť. Častica na začiatku lana sa začne hýbať, pri pohybe nahor potiahne vedľajšiu časticu. Najprv budú stúpať a následne klesať. Takto si budú postupne podávať pohyb. Rýchlosť, ktorou budú častice v tejto vlne postupovať závisí od sily väzieb medzi časticami.priecne vlnenie


Na nasledujúcom obrázku máme dva typy vlnení. Pre obe platí smer šírenia naznačený šípkou. Na obrázku a.) môžeme vidieť priečne vlnenie. Na obrázku b.) môžeme vidieť pozdĺžne vlnenie zvuku a jednotlivé jeho zhustenia a zriedenia.

Snímka obrazovky 2017-10-01 o 22.29.09.jpgZvuková vlna
--------
Akustika
--------
Šírenie zvuku
--------
Melódia