banner


DomovSkleníkový efekt

Bezolovnatý benzín

2. Heralds
2017/2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konzultanti:
Eva Jahelková - CH
Andrea Gálová - ON
Viliam Kerekeš - G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Autori:
Linda Melicherčíková
Patrick Melioris
Silvia Opaterná
Michal Rečlo


V našom projekte sme sa zaoberali dôsledkami, ktoré má doprava na environment. Zaujímali nás hlavne témy: kyslé dažde, bezolovnatý benzín, smog, ako vznikajú zákony týkajúce sa emisií a opatrenia, ktoré sa svet snaží uskutočniť proti tomuto znečisteniu. Zameriavali sme sa hlavne na občiansku, geografickú a chemickú stránku. V rámci nášho projektu sme uskutočnili pokus, ktorý obsahoval odber vzorky pôdy po daždi, následne zisťovanie pH, zisťovanie prítomnosti olova a porovnávanie daných vzoriek.
Našim cieľom je vzbudiť pozornosť na tento celosvetový problém, poukázať na nebezpečenstvo danej situácie a inšpirovať ľudí, aby sa začali aktívne zaujímať a angažovať do boja proti znečisteniu Zeme.