baner
ÚVOD FAKTY JUŽNÁ EURÓPA JUŽNÁ ÁZIA ŽIVOČÍCHY BIBLIOGRAFIA RESUMÉ
RESUMÉ

Tému klimatických zmien sme si vybrali preto, lebo si myslíme že je veľmi aktuálna. Najskôr sme hovorili o histórii globálneho otepľovania: kde to začalo a ako začalo byť silnejšie a hrozivejšie. Potom sme vymenovali všetky dôkazy o existencii globálneho otepľovania, ako zvýšenie morskej hladiny, častejšie suchá, hladomory a búrky, topenie ľadovcov a vyššie priemerné globálne teploty.


Náš projekt sme rozdelili do troch hlavných častí. Prvá časť je o Európe. Začína detailným opisom aktuálneho stavu v Európe. Sú tam časté požiare a búrky. Okrem toho sa biodiverzita zvierat a rastlín rapidne znižuje, lebo im už podmienky v ich pôvodných prostrediach nevyhovujú. Následne sme hovorili o tom, ako by Európa dopadla ak by sme globálne otepľovanie nezastavili. Hovorili sme o 40-stupňových horúčavách a o veľkých záplavách. Nakoniec sme navrhli riešenia, ktoré by mohli skončiť túto krízu: UNFCCC dohoda, kvóty a podpora obnoviteľných zdrojov energií.


Druhá časť bola zameraná na Južnú Áziu. Aktuálny stav sme sa rozhodli opísať na republike Vanuatu. Urobili sme tak preto, lebo tento štát OSN označil ako najohrozenejší klimatickými zmenami. Hurikány, zvyšujúca sa hladina morskej hladiny a premnožené hviezdice sú ich najväčšie problémy už v dnešnej dobe. Zistili sme, že Vanuatu vypúšťa veľmi málo emisíí skleníkových plynov. To, že majú takéto problémy je na svedomí iných štátov. Konštatovali sme, že ostatné štáty by mali používať čo najviac jadrových, solárnych, veterných a vodných zdrojov energie a čo najmenej uhoľných a olejných.


V tretej a poslednej časti sme hovorili o problémoch živočíchov. Napríklad polárny medveď nebude mať kde žiť a čo jesť. S vyššou teplotou sa liahne viac komárov, čo rozšíri viac chorôb. Niektoré zvieratá už vyhynuli.


Cieľom nášho projektu bolo presvedčiť ľudí, že globálne otepľovanie existuje a že to nie je výmysel. Tiež sme chceli navrhnúť riešenia a spôsoby, ktorými by mohli zlepšiť stav na našej planéte. Myslíme si, že sa nám naše ciele podarili splniť a veríme že naším projektom zmeníme názor niektorých skeptikov.

SUMMARY

Our project is called ‘Climate Change’. We chose this topic because we think it is very current and describes an urgent and controversial issue. We described all the problems with global warming in depth. We first introduced the entire history of global warming: when and how it started, and how it became stronger and more threatening. Second, we listed proofs of its existence: global sea levels rising, more frequent droughts, storms and famines, glaciers melting, and higher average global temperatures.


We divided our project into three main parts. The first part is about Europe. It begins with a detailed description of Europe’s current conditions: frequent fires in Portugal, Spain and Greece and some human-made deserts. In addition, the biological diversity of plants and animals is far smaller than it was in the last century. Next, we tried to portray the possible conditions in Europe in the future, if nothing was done to stop or slow down global warming. The biggest problems would be frequent occurrences of extreme heatwaves, limited amounts of water, and flooded areas in the Netherlands and other coastal countries. Finally, we ended this part suggesting solutions for Europe which included political solutions, quotas, the UNFCCC contract, and a higher usage of renewable energy sources. We also described how greenhouse gases work, since they are the primary cause of the entire global warming problem.


The second part of our project involved Asia. We chose the Republic of Vanuatu as our example. This state was marked by the UN as one of the most endangered nations by climate change. Recently, a hurricane almost totally destroyed its capital, Port Vila. Even if stronger hurricanes will not destroy Vanuatu, rising sea levels will. The island rises only a few meters above sea level, which means it may be flooded shortly. What is more, some marine species became overpopulated, such as the starfish. These new starfish consume enormous amounts of plankton, leaving little for other fish species. And because plankton is the main source of their diet, some fish species are starting to die out. Vanuatu does not produce much carbon dioxide (a greenhouse gas). They only have three coal power plants. They are in a crisis due to other countries’ emissions. We found that other countries would have to reduce their coal power plants and promote solar, wind, nuclear, and water energy. We described how each type of power plant works, their pros and their cons.


The last part of our project consisted of problems in the animal kingdom. Glaciers are melting and the habitat of polar bear is shrinking. Soon, they will have nowhere to live; even now, they have less available food. With higher temperatures, more mosquitos hatch, even in the Arctic. Many other animals have big problems with their environment changing. Some species, such as golden toads, are already extinct. We are destroying too many forests. Each minute, forests the size of twelve soccer fields are cut down.


The point of our project was to convince people that global warming is real. We also wanted to show some possible solutions and how they could help the environment and stop global warming. We think we managed to achieve our goals, and we hope it will change the opinions of some skeptics.

DAS RESÜMEE


Unser Projekt heißt Klimaentwicklung’. Wir haben über die Erwärmung der
Erdatmosphäre gesprochen
. Warum? Wir denken, dass unser Thema sehr aktuell ist. Klimaentwicklung ist ein großes Problem. Wir haben die Probleme im Süd-Asia und im Süd-Europa zum unser Hauptthema ausgewählt.


Die Migration, die Überflutungen, das Hungern, mehr Seesterne am Strand, und die Luftverunreinigung sind die größten Probleme im Süd-Asia. Die Brände, die Entwaldung, mehr Stürme, mehr Mücken und mehr Hitzewellen sind die größten Probleme im Süd-Europa.


Wir haben die Lösungskonzepte beschrieben: Der Solarenergiegebrauch, die Benutzung von Autos von Tesla Motors und Aufbau von Kernkraftwerken. Wir haben auch über Tiere gesprochen. Zum Beispiel, ein Polarbär hat auch viele Probleme. Er hat wenig Fraß zur Verfügung. Die Polarbären müssen wegen Eisbergeschmelze aus der Arktis fliehen.


Unser Ziel war zu zeigen, dass die Erwärmung der Erdatmosphäre Realität ist und dass wir mehrere Lösungen dafür haben. Wir denken, wir haben unser Ziel getroffen.

ZÁVER

Klimatické zmeny sme si vybrali ako tému na projekt, lebo ju považujeme za veľmi aktuálnu. V našom projekte sme sa snažili poukázať na vplyv klimatických zmien a globálneho otepľovania na spoločnosť ľudí a ekosystémy. Hlavne sme sa zaoberali oblasťami južnej Európy a južnej Ázie. Dopodrobna sme v nich rozoberali aktuálny stav, budúce problémy a riešenia. Taktiež sme priblížili globálne fakty a problémy ktoré majú živočíchy v súvislosti s globálnym otepľovaním. Našli sme niekoľko riešení a taktiež sme potvrdili že klimatické zmeny majú veľký vplyv na životy jednotlivcov v ohrozených oblastiach.