baner
ÚVOD
1984 TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
O KNIHE
O POSTAVÁCH
NEWSPEAK
DEJ

ÚVOD KU KNIHE

V prvej časti nášho projektu sa budeme venovať knihe 1984 od G. Orwella. Toto dielo napí1984sané v roku 1949 nám poskytne pohľad do fiktívneho roku 1984 (dystópia). Táto kniha nám poslúži ako predloha, pomocou ktorej budeme hľadať podobné prvky v socializme. Ako bolo už spomenuté kniha je fikcia napísaná po druhej svetovej vojne, čiže autor tohoto antiutopického románu neopisoval ten socializmus, ktorý neskôr zasiahol Európu, ale niektoré javy v ňom dopredu predpovedal v období, keď socializmus v Európe iba začínal byť očividný. Kniha bola reakciou na druhú svetovú vojnu.


Dystópia - komunita alebo spoločnosť, ktorá nežiadúca a strašidelná


Antitutopický román - román o svete, ktorý nie je ideálny