baner
ÚVOD
1984TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
SME MANIPULOVANÍ?
DIKTATÚRA DNES
OBCHODY
REKLAMA
POSTFAKTUÁLNA DOBA
HOAX

SME DNES MANIPULOVANÍ?

Dnes máme pluralitu, možnosť odísť z krajiny, rôznorodé masmédia, literatúru aj hudbu, a

voľprístup na Internet. Je pravda, že už dnes nie sme manipulovaní?

Samozrejme, že to pravda nie je. Manipulovaní sme aj dnes, len iným spôsobom . Hlavný rozdiel globálnej manipulácie v minulosti a dnes je ten, že v súčasnosti sa dávame manipulovať viac menej samovoľne a často, keď sme manipulovaní, tak ani nevieme, že sa to deje, zatiaľ čo manipulácia v minulosti bola oveľa očividnejšia.