baner
ÚVOD
1984TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
ZÁVER
RESUMÉ
SUMMARY
RESÜMEE
BIBLIOGRAFIA

ZÁVER

Cieľom nášho projektu bolo poukázať na problém manipulácie v spoločnosti z historického, ale aj súčasného hľadiska. Prepojili sme literárne, historické a spoločenské poznatky o manipulácii a spracovali sme projekt, ktorý má poučiť ľudí o tomto probléme a pomôcť im ho spoznať a ľahšie mu odolať.

Hlavný poznatok, ktorý by mal čitateľ z projektu dostať, aby ho mohol v budúcnosti využiť a predísť tomu, aby bol zmanipulovaný, je ten že čo to vlastne manipulácia je a ako je podávaná. Keďže je súčasťou spoločnosti od pradávna, tak sa samozrejme nachádza aj v literatúre o čom sme sa pri vytváraní tohoto projektu mohli presvedčiť. Z historického kontextu sme sa najviac zamerali na manipuláciu v období socializmu, ktorá je ľahko vypichnuteľná, kvôli cenzúre a nedostatku rôznorodých informácii. Samozrejme sme sa z veľkej časti zamerali aj na manipuláciu v  dnešnom svete, keďže tá je tu a teraz práve okolo nás.

Manipulácia bola v minulosti, existuje v súčastnosti a pravdepodobne bude existovať aj v budúcnosti. Preto je pre človeka dôležité, aby bol dostatočne informovaný a aby vnímal rôznorodé názory a overoval si informácie, aby mohol čo najlepšie predísť manipulácii.