baner
ÚVOD
1984TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
RUSKO 1917
UMENIE
PROCESY 50. ROKOV
RÁDIO SLOBODNÁ EU
ŠTB

RUSKÁ REVOLÚCIA

Problémy Ruska začínajú už po porážke v krymskej vojne, kedy Rusko zaostáva v budovaní infraštruktúry a hospodársky sa dostRusko 1917áva na hranicu štátneho bankrotu. Ľudia žiadajú reformy a preto v roku 1861 je zrušené nevoľníctvo. Problémom Ruska začína byť núdza o robotníkov a roľníkov, ktorí nestíhali obrábať obrovskú rozlohu zeme. Rusko sa dostáva do ekonomickej a sociálnej krízy, ktorú prvá svetová vojna ešte prehĺbila.  Po prvej svetovej vojne je Rusko veľmi vyčerpané a v krajine vznikajú nepokoje.  Nespokojnosť spoločnosti vyústila do revolúcie. Štát vstúpil do vojny uprostred ekonomických aj spoločenských reforiem. Vojenské porážky, ohromné materiálne a ľudské straty ho priviedli na okraj krachu. V roku 1917 bol vyhlásením generálneho štrajk a v Rusku sa začína Februárová revolúcia. Na čele krajiny bol vtedy Cár Mikuláš II., ktorý presadzoval cársku absolutistickú moc. Cár Mikuláš II. využíval ešte tradičný spôsob vlády v Rusku – samoderžavie. Samoderžavie je forma absolutistickej monarchistickej vlády v Rusku, pri ktorej je najvyššia moc sústredená do rúk cára, ktorého vôľa je zákonom. Po začatí prvej ruskej revolúcie bol cár nútený vytvoriť ústavu a parlament - Štátnu dumu. O dva dni neskôr cár abdikoval v prospech svojho brata, ktorý však trón neprijal. V Rusku bola vyhlásená demokracia. Vznikla Dočasná vláda na čele s kniežaťom Ľvovom. Po krátkom čase si robotníci a vojaci vytvorili paralelnú mocenskú štruktúru Petrohradských sovietov. Táto rada pracovala v súlade s hlavnými záujmami robotníckej triedy. A. F. Kerentskij ako hlava sovietov sa zanedlho stáva predsedom novej dočasnej vlády. Situácia sa zmenila, keď v apríli 1917 prišiel do Ruska vodca boľševikov Vladimír Ijlič Lenin. V roku 1893 sa v Petrohrade zapojil do revolučného hnutia a začal sa venovať štúdiu marxizmu. Marxizmus je v užšom zmysle filozofická, ekonomická a politická teória Karla Marxa a  Friedricha Engelsa. Marx videl priemyselnú revolúciu v Anglicku, tvrdé podmienky života robotníkov a ich vykorisťovanie majiteľmi továrni. Podľa Marxa musela každá krajina prejsť vývojovými štádiami od otrokárstva cez feudalizmus, kapitalizmus až po socializmus. Na príklade predajnej ceny vysvetľuje Marx vykorisťovanie. Predajná cena zahŕňa cena materiálu, cenu práce a zisk, ktorý si majiteľ výrobku jeho predajom zarobí. Takýto majiteľ je Marxom označený ako kapitalista. Marx považoval kapitalizmus za zlú formu zriadenia štátu, kde je vykorisťovaná väčšina a obohacovaná menšina. Marxizmus sa do praxe zavádzal tak v západnej ako aj východnej Európe. V 20. storočí sa z tejto filozofickej teórie vyvinulo praktické smerovanie politických systémov štátov v Európe. Vznikli 2 prúdy a to Sociálna demokracia a Leninizmus.Základným kameňom tejto teórie boli sociálne reformy. Dnes sa stranám politického hnutia sociálnej demokracie hovorí ľavicovo orientované strany. Opakom Sociálnej demokracie je Leninizmus. Znamená rýchly a radikálny postup pri premene na komunistický režim. Základom Leninizmu nie sú reformy, ale revolúcia, ktorá nastolí komunizmus okamžite a nie postupne. Lenin a komunistický režim východných štátov zneužil teóriu marxizmu na svoje účely. Aj napriek zmanipulovaniu teórie marxizmu je nutné povedať, že marxizmus ako teória K. Marxa a F. Engelsa bola dobre spracovaná.