baner
ÚVOD
1984TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
MANIPULÁCIA
PROPAGANDA
TECHNIKY
DIKTATÚRA

ČO TO JE MANIPULÁCIA?

Čím sú slabší, tým viac klamú. Silní kráčajú priamo.

                                                      Jean Paul

Manipulácia je prijímanie cudzieho stanoviska a argumentov a tým konáme proti svojej vôli alebo proti svojím záujmom. Pod pojmom manipulácia rozumieme zámerné alebo nevedomé používanie neférového spôsobubrainwashing správania. Neférové správanie znamená, že zúčastnenému vnucujeme názory, ktoré nechce dobrovoľne akceptovať a obmedzujeme jeho práva. Na základe takéhoto správania chce manipulátor (človek, ktorý manipuluje) dosiahnuť svoj záujem neférovými prostriedkami. Manipulátor takto bráni pre neho dôležité záujmy. Snaží sa ovládnuť myslenie a postoj jednotlivca či celej skupiny. Metódy, ktoré manipulátor využíva sú často krát veľmi neetické a nemorálne. Využíva rôzne druhy techník, napríklad klame, zneužíva dôveru, nerešpektuje slobodnú vôľu iných, skrýva sa za predstierané záujmy či neodpovedá na otázky. Manipulácia je silne stresujúci faktor, no napriek tomu ju niekedy aj nevedome aplikujeme. Snaha o dosiahnutie vlastných hodnôt tým, že nepočúvame a tým blokujeme informácie, klameme, vyvolávame emócie, vydierame a neodpovedáme na otázky sú jedným z hlavných znakov manipulácie. Aj keď sa jedná o znaky veľmi rozpoznateľné často si ich nie sme vedomí. Veľa krát sa manipulátor snaží byť cieľovej osobe alebo skupine sympatický, lebo charizma je pre neho výhodou. Znižuje sebavedomie obete pričom upozorňuje na svoje zásluhy. Nadväzuje bližšie vzťahy s obeťou a tak mu skôr podľahne. Jeho vzťah k ostatným je deštruktívny a aj keď jeho obete cítia nepohodlie, ťažko formulujú racionálne zdôvodnenie. Manipulátor môže využívať niektoré z techník brainwashingu (doslova “vymývanie mozgov”) .

Brainwashing je násilné ovplyvňovanie postojov a spôsobov myslenia psychickým nátlakom, systematickou demagógiou a narúšaním kritického myslenia. Jeho obeť je udržiavaná v neustálom strese, lebo vtedy je citovo dostupnejšia. Najčastejšie dôvody brainwashingu sú finančné, náboženské a politické. Stáva sa základnou formou pôsobenia napríklad v náboženských sektách. V jemnejšej forme sa vyskytuje v reklame a obyčajne ho obsahuje aj politická propaganda.