baner
ÚVOD
1984 TEÓRIA
SOCIALIZMUS
DNES
RESUMÉ
Autori:
Tereza Brozmannová
Jakub Linczényi
Lenka Porubčanová

Konzultanti:
Barbora Ulrichová (D)
Andrea Gálová (ON)
Viera Chytilová (SJ)

sexta Legends 2017/2018
ÚVOD

V našom projekte sa pozrieme na fenomén manipulácie. Vybrali sme si tento projekt ako súčasť triednej témy “Vzťahy”. V našom projekte rozoberáme vzťah medzi manipulátorom a obeťou manipulácie. Miesto manipulátora zaujali majitelia obchodných reťazcov, hlavy štátov, Internet a jeho používatelia. Tému manipulácia sme si vybrali preto, lebo sme chceli poukázať na to, čím všetkým je človek ovplyvňovaný. Obeťou manipulácie sa môže stať takmer ktokoľvek, lebo pokiaľ nie je o tejto téme širšie vzdelaný, tak je preňho ťažké rozpoznať, že je práve manipulovaní.

Celým projektom nás viedla kniha 1984 od Georga Orwella. Toto dielo nám pomohlo pri pochopení fungovania manipulácie v totalitnom režime. Poslúžila nám ako vodítko pri znakoch diktatúry, prirovnali sme si fungovanie procesov v knihe ku politickým procesom v 50-tych rokoch v Československu a ukázali sme si podobnosť niektorých prvkov v knihe s tými, ktoré sa dnes dejú v Severnej Kórei. V prvej časti nášho projektu si vysvetlíme pojmy ako propaganda a diktatúra a to, že akým spôsobom sa štát dostane do totalitného režimu a konkrétny príklad ako sa to stalo v Rusku. Pozrieme sa na prvky manipulácie z historického hľadiska, konkrétne diktatúry, ktorá zasiahla aj naše územie. Priblížime si manipuláciu v socialistickom režime kde bola výrazným činiteľom fungovania štátu.

Totalitný režim sa týkal aj umelcov. Spomenuli sme umelcov, ktorí boli v socializme zakázaní, z tých dôvodov, že ich názory nekorešpondovali s ideológiou režimu a rozširovanie ich myšlienok by mohlo poškodiť fungovanie globálnej manipulácie vedenej štátom. Bolo však treba zaistiť, aby sa tieto protichodné myšlienky nedostali do hlavy obyvateľov iným spôsobom. Tomu predchádzala veľká celoštátna cenzúra. Boli však možnosti ako sa človek vedel dostať k týmto informáciam a jedna z týchto možností bolo rádio Slobodná Európa. Na kontrolu a udržiavanie tejto zmanipulovanej spoločnosti slúžila ŠTB.  Aj rádio, aj ŠTB v projekte spomenieme.

Koniec projektu je venovaný manipulácií v dnešnej dobe. Odpovieme na otázku „Je pravda, že dnes nie sme globálne manipulovaní?“ a riešime problém obchodnej manipulácie a manipulácie v reklame. Zameriame sa na narastajúcu manipuláciu na internete v postfaktuálnej dobe. Spomenieme problémy s tým spojené,  ako napríklad hoax a demagógia.