baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Každému z dvadsiatich respondentov sme položili 2 otázky. Prvá otázka znela: “Na čo si spomeniete, ako prvé keď vám povieme slovo detstvo?” a druhá: “Na čo si ako prvé spomeniete z výchovy vašich rodičov?”. Pri prvej otázke si väčšina respondentov spomenula na pozitívne zážitky, napriklad prechádzky s rodičmi, so starými rodičmi,na športovanie, na kamarátov. Pri druhej otázke respondenti z veľkej časti ocenili výchovu ich rodičov, to že boli prísni, naučili ich samostatnosti, boli tolerantní ale mali negatívne zážitky na autoritatívnu výchovu.

anketa