baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Úvod
Túto tému sme si vybrali práve preto, lebo keď sme sa pozreli na nás a našich rodičov, všimli sme si, že v mnohom sa podobáme, ale zároveň sme od  nich odlišní. Položili sme si otázku ako je možné, že je to tak. Je to spôsobené biologickými faktormi, odlišujeme sa od nich kvôli prostrediu a výchove? Na tieto otázky sme sa snažili odpovedať čo najobjektívnejšie


KONZULTANTI:
Magdaléna Pešková (Psychologia)
Daniel Pollák (Biológia)
Andrea Gálová (Občianská nauka)
Viera Chytilová (Slovenčina)

AUTORI:
Andrej Samuel Zachar
Oliver Murcko

LEGENDS 2017/2018