baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Ďakujeme
Aj takýmto spôsobom by sme chceli poďakovať konzultantom za ich čas, ktorý venovali nám a nášmu projektu.
V prvom rade by sme chceli poďakovať Magduške, ktorá s nami strávila najviac času a pomáhala nám získať potrebný materiál,
 vysvetlila rôzne témy v projekte
a  opravil nám chyby.
Taktiež si veľmi  ceníme  ochotu a trpezlivosť ostatných konzultanov,
ktorý nám tiež vysvetlili a pomáhali vyriešiť probélmy v projekte.