baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Poškodzovanie pri tehotenstve
V priebehu tehotenstva dieťa je vystavené množstvu poškodzujúcich vplyvov. Dieťa môže byť deformované psychicky ale aj fyzicky. Keď sme pri škodlivých vplyvoch tak záleží na tom kedy a v ktorom období užije danú škodlivú latku matka. Ak je to do 15. dňa po oplodnení vajíčka, tak je možnosť, že deformácia nenastane alebo naopak bude už trvalá. Vtedy už cesta späť nie je, žiadna liečba už nepomôže deformácii vajíčka. V 3. - 10. týždni gravidity sa vyvíjajú orgány a tkanivá, ktoré sú mimoriadne citlivé na škodlivé látky. Ak si matka nebude dávať pozor na to čo robí v tomto období, tak je veľká pravdepodobnosť, že dieťa bude deformované. V niektorých prípadoch je deformácia dieťaťa až 100%. Po tomto období teda od 10. týždňa gravidity už dieťa v brušku má vybudovaný vlastný obranný systém, ktorým sa dokáže obrániť pred fetopatiou a inými fatálnymi chorobami. Čím je dieťa staršie,  tým je menšia pravdepodobnosť vážnosti choroby. Poškodzujúce faktory pri tehotenstve rozdeľujeme na 3 hlavné skupiny: biologickú, chemickú a fyzickú.

drogy


FYZIKÁLNE FAKTORY
Matka pri tehotenstve by si mala dať veľký pozor na seba, mala by chodiť s niekým, kto jej pomôže pri cestovaní alebo preprave. Lekári odporúčajú, aby matky obmedzili prepravu čo najviac, lebo mechanické poškodenia, ako napr: pády alebo dlhodobá teplota podnebia (horúčky, polárne oblasti…) sú ohrozujúce. Ale najznámejšie fyzikálne faktory sú ionizujúce lúče, čiže röntgénové lúče RTG. Röntgénový lúč je časť elektromagnetického spektra. Matky by sa mali čo najviac vyhýbať týmto kontrolám, pretože majú vplyv na mentálny vývin dieťaťa v brušku.

CHEMICKÉ FAKTORY
Pri chemických poškodeniach rozdeľujeme poškodenie na vonkajšie a vnútorné. Vnútorné poškodenia súvisia aj s chorobami matky. Jedna z chorôb, ktorá je častá pri tehotenstve sa nazýva hyperemesis gravidarum. Je to nepretržité zvracanie matky pri tehotenstve. Táto choroba má veľký vplyv na vývoj rastu dietaťa a to tak, že spomalí jeho rast. V minulosti bola vážna a tom zmysle, že ohrozovala život matky aj dieťaťa. Vonkajšie poškodenia sú najrozšírenejšie aj kvôli dostupnosti alkoholu. Keď matka konzumuje viac ako 40 gramov alkoholu denne, môže sa u dieťaťa vyvinúť syndróm alkoholovej fetopatie. V dnešnej dobe 1-3 % novorodencov majú tento syndróm. Pri týchto deťoch sa rozlišujú 3 stupne závážnosti syndrómu.
    1. stupeň - málo postihnuté deti: slabé poškodenia tváre, podvyživený, mierne spomalený psychický vývoj
    2. stupeň - stredne silno postihnuté deti: nervózne správanie, malá hlava, plochý koreň nosa
    3. stupeň - ťažko choré deti: spomalený duševný a telesný vývoj, vývojové anomálie srdca a malé šance na prežitie
Užívaním alkoholu alebo cigariet (nikotínu) pri tehotenstve aj v malom množstve má dosah na dieťa v neskoršom vývojovom štádiu. Dieťa má väčšie riziko stať sa závislým na danej látke.

POTRAVA
Po druhej svetovej vojne 85% žien a tisíce detí trpelo zníženou funkciou štítnej žľazy a to tak, že pri niektorých prípadoch sa deti rodili s najťažším mentálnym doživotným postihnutím – kreténizmom. Za všetkým bol nedostatok jódu, preto štáty v EU sa rozhodli, že do každej kuchynskej soli pridajú jód. “Vďaka tomuto opatreniu u nás vymizla endemická struma, endemický kreténizmus či iné choroby súvisiace s ochorením štítnej žľazy. Dokonca sa zvýšil intelekt detí. Ukazuje sa však, že problém nie je úplne vyriešený“, hovorí ing. mgr. Lukáš Richtárech, MPH, odborník na výživové doplnky zo spoločnosti JODIS. Jód z gréckeho slova jodes - modrofialový, je potrebný na fungovanie štítnej žľazy v množstve 25 až 50 mcg. Jód sa vyskytuje v hormóne tyroxín, ktorý je vylučovaný štítnou žľazou. Jód, ktorý je sučastou hormónu tyroxín, má dôležitú funkciu ako napríklad:   
  • zabezpečuje rast a vývoj organizmu   
  • pomáha spaľovať prebytočný tuk   
  • zabraňuje hromadeniu cholesterolu
Nedostatok jódu spôsobuje mentálnu retardáciu a poruchy rastu. Príznakmi zníženej produkcie tyroxínu sú aj obezita, zrýchlený pulz, zápcha, únava, silná menštruácia, malá odolnosť voči chladu a infekciám, nervozita a podráždenosť. Nedostatok jódu je obvykle viditeľný na velkosti štítnej žľazy - strumy.
Ďalšou nechutnou chorobou,  ktorá vzniká pri nedostatku jódu je endemický kreténizmus.
Kreténizmus sa prejavuje u jedinca tak, že jedinec má znížené IQ , ale môže byť hluchý, svalovo stuhnutý alebo môže mať problémy s motorikou.