baner
Úvod
Poďakovanie
Bibliografia
Osobnosť
Sigmund Freud
C. G. Jung
Alfred Adler
R. B. Cattell
Poškodzovanie pri gravidite
Pohlavné hormóny
E. M. Remarque
Anketa
Záver
Resumé
Záver
Týmto projektom sme zistili ako vplývajú biologické a psychologické faktory na jedinca z rôznych aspektov. Téma nás veľmi zaujala a hlavne obohatila o sebapoznanie. Zároveň sme získali veľa informácii z literatúry, biológie a psychológie.