Smrdíme vám?

Legends 2017/2018


Úvod

Vrámci našej celotriednej témy VZŤAHY sme si vybrali projekt s názvom Smrdíme Vám?. Vzťahy tvoríme všade okolo nás a preto sme náš projekt zamerali na vzťah človeka a jeho vnímanie vôní, na vzťahy medzi molekulami prenášajúcich pach a vzťahy medzi zvieratami na základe čuchového vnímania. Chceli sme sa dozvedieť viac o pojme vôňa z chemického hľadiska a vedieť ako vôňu vnímame z biologického hľadiska. Našli sme si literárne dielo, v ktorom sa píše o vôňach, ich získavaní a účinkoch, ktorého názov je Parfum - príbeh vraha od svetoznámeho spisovateľa Patricka Süskinda. Ďalej zistíme, ako funguje nos a ako je možné, že cítime, tiež zistíme aký je rozdiel medzi vôňou a smradom. Nakoniec sa budeme venovať histórii a výrobe parfumov.

Poďakovanie

Za pomoc pri vytváraní tohto projektu by sme sa chceli poďakovať pánovi Ing. Fodranovi našemu externému konzultantovi, našim učiteľom a hlavne Danielovi Pollákovi, ktorý nás viedol a pomáhal nám.