Milí študenti,

teším sa na Vás. Na všetkých študentov na seminári zo Psychológie i na tých, ktorí sa rozhodnú pre individuálne stretnutie. Práve tam sa môžeme rozprávať o čomkoľvek. Čo Vás zaujíma, trápi, v čom máte neistotu, o  Vašom profesijnom smerovaní, porozumení samému sebe, poznaniu kto som.                       

   Práve výsledky výskumu dokazujú, že lepšie sebapoznanie znamená, že dokážeme lepšie zvládať rôzne problémové či záťažové situácie .

dospievanie                                                                                                                                      

vzťahy s rodičmi

vzťahy so spolužiakmi

súrodenecké problémy

vzťahy s učiteľmi

školská úspešnosť

profesionálna orientácia

možnosť psych. testovania

strach z niečoho, niekoho, obavy, pocity menejcennosti, tréma , nepríjemné zážitky...

   Tých tém na rozhovor je veľa, ale to, o čom sme spolu hovorili ,je anonymné.

                                                                                Teší sa na vás Magdaléna Pešková