Hlavná  stránka

 

 

 

Som rád, že ste zablúdili na moju stránku. Hoci sa na stránke priebežne pracuje, môžete tu nájsť niektoré (možno zaujímavé) informácie z oblasti fyziky.

 

Výuka

Spracované materiály

Aktuálne tematické plány, domáce úlohy, laboratórne práce a výsledky jednotlivých tried  Snáď aj pre Vás zaujímavé informácie z rôznych oblastí fyziky a príspevky publikované na konferenciách
   

Fyzikálne súťaže

Príklady

Informácie o fyzikálnych súťažiach a dosiahnuté výsledky  Tu budú uvedené zaujímavé príklady a domáce projekty
   

Všeličo

Kontakt

Fyzika môže byť aj veselá. Moje obľúbené linky Ak mi chcete poslať e-mail, pomôže táto stránka. 

 

 

 Budem vám povďačný za námety na skvalitnenie obsahu tejto stránky.                  

2002 Pavol Kubinec