Spracované materiályNa tejto stránke nájdete: 
a) spracované materiály, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu viacerých javov a zariadení

 

b) niektoré moje publikácie z posledných rokov

Z konferencie Šoltésove dni, december 2005, Bratislava

P. Kubinec: Krúžok Turnaja mladých fyzikov na našej škole publikované v zborníku z konferencie Šoltésove dni 2005, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2005, ISBN 80-7164-398-X, str. 76-80

Z konferencie  Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, august 2005, Praha 

P. Kubinec: Riešenie úloh Turnaja mladých fyzikov s pomocou programu IP-Coach, publikované v zborníku z konferencie Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, Prometheus, Praha 2006, ISBN 80-7196-331-3, str. 80-85

Z konferencie Šoltésove dni, december 2010, Bratislava

P. Kubinec: Niekoľko nápadov pre prácu v krúžkoch fyziky, in Šoltésove dni 2010, Zborník príspevkov z odborného seminára, Knižničné a edičné centrum FMFI UK, Bratislava 2011, ISBN 978-80-89186-85-3, str. 71-76

Z konferencie Emerging eLearning Technologies & Applications, 10th IEEE International Conference (ICETA 2012). Stará Lesná, Slovakia.

Zuzana Kubincová, Martin Homola, Pavol Kubinec, Mário Varga, Andrea Hrušecká, Andrej Blaho, František Jakab and Beáta Brestenská. eSkills IT fitness test 2012 in Slovakia, In: Emerging eLearning Technologies & Applications, 10th IEEE International Conference (ICETA 2012). Stará Lesná, Slovakia. IEEE, 2012.

(c) 2005 Pavol Kubinec